Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů

Ve dnech 1. – 2. června 2018 se uskuteční Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů.

Proběhne v prostorách Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, Praha 9, Hloubětín.

Cílem semináře je přispět ke zkvalitňování zájmového vzdělávání ve školních družinách a školních klubech, zvyšování a prohlubování odborné úrovně a připravenosti pedagogických pracovníků. Obsahové zabezpečení vzdělávacích dílen vzniklo v návaznosti na strategické dokumenty MŠMT ČR a rovněž vychází z evaluačních dotazníků účastníků předcházejícího ročníku 2017.

Součástí akce je výstava a prezentace výrobků žáků školních družin.

 

 

Naši partneři