JANA DEDUCHOVÁ: MOJE PRÁCE JE I MÝM KONÍČKEM

Pracuje jako vychovatelka ve školní družině ZŠ a MŠ v Mníšku u Liberce. Požádali jsme ji, aby napsala několik slov o své profesní cestě, která ji zavedla až do čela Asociace vychovatelů školských zařízení a do realizačního týmu celostátního semináře pro tyto pracovníky.

Mým snem vždy byla práce s dětmi, povolání, které mě bude nejen živit, ale zároveň mě i naplňovat. Časem jsem zjistila, že je třeba pracovat nejen s dětmi, ale i s rodiči, učitelským sborem a vedením školy. Kde ale získat informace?

Celostátní seminář mi otevřel dveře k novým možnostem

V té době jsem objevila Celostátní seminář vychovatelů školních družin, který mi otevřel dveře k novým možnostem. Na ustavující schůzi Asociace vychovatelů školských zařízení jsem nabídla svou pomoc. Stejně šťastné bylo setkání se zakládajícími členy Mgr. Petrem Kořenkem a Jitkou Rydvalovou, s nimiž doposud spolupracuji.

Začala jsem pravidelně navštěvovat kurzy NIDM, oproti počátkům jsem vyhledávala především témata, která byla zaměřena na právní rámec zájmového vzdělávání. Na těchto akcích mi došlo, jak je důležité získat sebevědomí, vědět jak jednat s rodiči a zejména mít možnost se o své problémy či úspěchy podělit s ostatními vychovateli. Věděla jsem, že bych chtěla pomoci ostatním vychovatelkám, zejména jim poskytnout návod jak se dostat k informacím a ukázat jim cestu k dalšímu profesnímu rozvoji.

Předsedkyní AVŠZ

Nejen proto jsem se v roce 2014 za podpory Petra a Jitky stala předsedkyní AVŠZ. Mým cílem bylo vytvářet společnou základnu pro profesní setkávání vychovatelek a vychovatelů školních družin. Vždy jsem se snažila dbát na to, aby Asociace obhajovala zájmy této profesní skupiny, napomáhala ke zlepšování podmínek pro jejich další vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Zásadní pro mě bylo, aby si vychovatelé mohli vzájemně vyměňovat zkušenosti. Neméně důležitá byla spolupráce s NIDV a podílení se na  jednání se státními organizacemi a úřady.

Tehdy jsem považovala za samozřejmé zapojit se do pořádání „celostátu“. Od té doby uplynulo už několik let a tato akce je mou srdeční záležitostí. Na setkávání se dívám z obou stran, vzpomínám si na své účastnické začátky a srovnávám je s dnešním pohledem organizátora. Setkání jsou specifická pracovními dílnami, které jsou vychovatelům doslova šité na míru, neméně důležitý je prostor pro předávání vzájemných zkušeností a nápadů.

Roky běžely a já jsem zjistila (možná i díky kurzům psychohygieny), že je potřeba někdy také odpočívat. V rámci Asociace jsem sice ustoupila poněkud do pozadí, ale stala jsem se součástí realizačního týmu Celostátního semináře vychovatelů a vychovatelek ŠD a ŠK. Těší mě, že můžu seminář zajišťovat s Jitkou Rydvalovou, která je srdcem celé akce. Mým základním cílem je, aby si každý odnesl cenné informace pro osobnostní růst ve své profesi.

Do budoucna bych si přála, aby každá vychovatelka i vychovatel uměli obhájit svou práci, znali potřeby dětí, uměli komunikovat uvnitř i vně školy, byli sebevědomí, cílevědomí a dokázali překročit všechny nástrahy života s úsměvem.

Poděkování

Na závěr bych chtěla poděkovat NIDV za semináře, které jsou tolik přínosné pro další rozvoj vychovatelů školních družin a mimoškolních zařízení. Stejně tak děkuji Mgr. Petru Kořenkovi za podporu AVŠZ. Největší díky patří Jitce Rydvalové, která mi stále otevírá dveře k dalším možnostem mé profesní kariéry.

Jana Deduchová

místopředsedkyně AVŠZ

PRÁZDNINY relaxace i poznání

Pod názvem „Prázdniny trochu jinak: Vzdělávání – relaxace – poznání – odpočinek“ se v Nesměři u Velkého Meziříčí v termínu 19.–25. 8. 2018 uskuteční již 26. ročník netradičního prázdninového pobytu pro pedagogy všech druhů škol zaměřeného primárně na výchovnou dramatiku, dramaterapii, muzikoterapii, terapeutický tanec a jejich užití v praxi škol a školských zařízení.

Dopolední program – praktické semináře pod vedením lektorů: Terapeutický tanec a pohyb (Jarka Dosedlová) a Muzikoterapie (Lubomír Holzer). Odpolední program: Divadlo jako nástroj poznávání světa – zájemci/kyně kyně si dovezou krátké prozaické texty, jež jsou vhodné pro určitý věk dětí. V dílně se budou zabývat dramaturgií textů, jejich dramatizací a zásadami pro jevištní tvar (František Zborník, dramaturg a režisér). Dramata mezilidských vztahů a jejich psychologické souvislosti – praktická cvičení na hledání „lepších“ řešení (Pavel Vacek), Osobnostní a sociální výchova a dramatická výchova:

1. Divadelně-dramatické činnosti jako metody osobnostní a sociální výchovy

2. „Divadýlka“ a „scénky“ v každodenním chování a jednání člověka (Josef Valenta). Doprovodný alternativní program: břišní a jiné relaxační tance (Dagmar Vašíčková), prázdninový orchestr a sbor (Jiří Strašík), šamanské bubnování (Luboš Holzer), autorská čtení (přítomní básníci a spisovatelé), pedagogický seminář (Jiří Pokorný), „Vesele k rozvodu“ – smutná část rodinného práva (Jan Michalík a Pavel Vacek).

Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

Počet hodin: 40

Cena:  4 980,-

V případě zájmu kontaktujte:

Mgr. Jiří Strašík strasik@nidv.cz,

tel.: 475 211 225, mobil: 775 571 606

Číslo programu:

X14-03-16-181

Naši partneři