PŘEKONAT OSTYCH A JÍT DO TOHO

Jak jste se dostala k práci vychovatelky?

Moje maminka pracovala jako učitelka v mateřské škole a po doplnění vzdělání začala pracovat jako vychovatelka. Od čtrnácti let jsem vedla nějaké kroužky, hrála pro mladší děti divadlo, a tak logicky vedla moje cesta na střední pedagogickou školu, i když jsem měla zájmy i vyloženě technické a studovat průmyslovku by byla pro mě tehdy také dobrá volba.

Aktivity, které pro děti vymýšlíte, jsou velice různorodé. Z čeho čerpáte inspiraci?

Je to asi klišé, ale inspiraci čerpám ze svých zážitků a z toho, co děti zajímá a oslovuje. Jsem obklopena inspirativními lidmi, se kterými se setkávám v komunitě GEG (Google EDU Group) Učte s námi, vždy mě inspirovaly moje vlastní i nevlastní děti, které mají mnoho zájmů a teď i profesí, partner, který je výtvarník, a energii mi dodávaly moje zájmy od divadla přes tance, výtvarné umění, literaturu, přírodu až po oblíbenou kosmonautiku. Oslovují mě ale i tradiční, až staromilské věci.

Co se Vám v poslední době podařilo, co by mohlo být inspirací pro ostatní družiny?

V posledních sedmi letech se mi daří spolu s dětmi zapojení do eTwinningových projektů. Mám stálou eTwinningovou partnerku ze Slovenska a každý rok společně připravujeme roční mezinárodní projekt. Vždycky jsem do družiny vymýšlela celoroční hru, často jsem vycházela z osvědčené celotáborovky, kterou jsem vytvářela a realizovala. V současné době online prostředí umožňuje vcelku jednoduše spolupráci i s ostatními. Předloni jsem měla velkou radost z úspěšného projektu Račte vstoupit, který byl inspirován cirkusem a postupně v něm spolupracovalo deset subjektů. Radost byla veliká, že se mi podařilo nalákat kromě zapojení MŠ speciální školy ze Slovenska i další vychovatelky z ČR. Společně jsme si projekt báječně užily a došlo i na společná setkání mimo internetový prostor. Kromě toho jsem byla ráda, že i přes ne příliš dobrou jazykovou vybavenost jsem se s dětmi účastnila i dalších evropských projektů. V dnešní době je fajn, že existuje spousta aplikací a prostředků, které vám pomohou překonat i nedostatečnou znalost cizích jazyků, jen člověk musí překonat ostych a jít do toho.

eTwinningových projektů si ze své činnosti vážíte nejvíce?

Mám radost, že všechny eTwinningové projekty, které jsem realizovala, získaly národní i evropské certifikáty kvality, či dokonce národní ceny za nejlepší projekt v ČR nebo na Slovensku. Ale víc si vážím toho, že jsem získala přátelství bezvadných a inovativních pedagogů. Potěšilo mne, že jsem jako vychovatelka byla oslovena, abych prezentovala na Učitelském summitu (progresivní metody ve výuce) na International School of Prague v rámci Hodiny inspirace, jak využívám iPad v zájmovém vzdělávání.

Práce zaujímá ve Vašem životě důležité místo a věnujete jí mnoho ze svého volného času. Vrací se Vám tato investice?

Každý den jsem s dětmi a stále si uvědomuji tu velkou zodpovědnost, že mi rodiče svěří své ratolesti a já je svým postojem a jednáním ovlivňuji a někam směřuji. Do družiny ke mně chodí děti mých bývalých žáků a jsou to vždy moc pěkná setkání. Největším oceněním pro mě je, když děti ani nechtějí jít domů a rádi se spolu potkáváme i mimo školní prostředí. Občasné lektorování a publikování je bonusem k mé každodenní práci a ráda se podělím z ostatními o své zkušenosti a moc ráda se dozvídám od ostatních vychovatelek, jak se jim v práci daří a co jejich svěřence oslovuje. Děkuji za rozhovor. Ptala se Hana Kalinová

 Sleduje trendy ve vzdělávání, oslovují ji moderní technologie a nebojí se jich využívat ve své práci vychovatelky ve školní družině. Jaroslava Pachlová má zkušenost z několika komunitních skupin, ve kterých mohou pedagogové z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet nápady.

Naši partneři