Infopanel pro zřizovatele zažívá třetí pokračování a spolu s tím jednu užitečnou obměnu. Kromě projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) se totiž představí i další iniciativa, kterou realizuje NIDV – projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B). Proto určitě nepromeškejte příležitost získat nové informace nejen o tématech souvisejících s řízením škol a výzvou Šablony II, ale také s oblastmi týkajícími se inkluze. Naši odborníci budou připraveni odpovědět na všechny vaše dotazy a celé setkaní chtějí pojmout pokud možno co nejvíce prakticky.

Program infopanelů:

Část věnovaná projektu SRP

– aktuální informace o aktivitách projektu

– oblast metodické podpory škol a školských zařízení a IPo MAP

– informace o výzvách OP VVV (Šablony II)

Část věnovaná projektu APIV B

– seznámení s projektem APIV B a s jeho současnými aktivitami na vybraných panelech v podobě školení:

Úloha státní správy a samosprávy v agendě společného vzdělávání – právní úprava společného vzdělávání včetně prolínání se do dalších agend – financování společného vzdělávání.

Program v jednotlivých krajích se může mírně lišit. Platné informace a program je zveřejněn v každé pozvánce.

Konkrétní pozvánky na infopanely, místa konání a program najdete na webu Inkluze v praxi v sekci Akce.

http://www.inkluzevpraxi.cz/kategorie-verejna-sprava/1484-infopanely-pro-zrizovatele)

 

Naši partneři