Máte dotaz k inkluzi? Potřebujete konzultaci nebo radu? Obraťte se na Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání. Fungují na všech krajských pracovištích Národního institutu pro další vzdělávání. V každém Centru podpory je vám k dispozici krajský metodik. Kontaktovat ho můžete telefonicky, e-mailem nebo si s ním v konzultačních hodinách domluvíte osobní schůzku.

Kromě odpovědí na vaše dotazy můžete v Centru:

 • zjistit, jaká zařízení, organizace a další subjekty poskytují ve vašem kraji expertní služby např. v oblasti zdravotního či sociálního znevýhodnění, poradenské činnosti, speciální nebo sociální pedagogiky, psychologie nebo dalšího vzdělávání,
 • získat informace, jak zlepšit nastavení poradenských služeb v rámci školního poradenského pracoviště,
 • najít metodickou podporu pro konkrétní oblasti spojené s inkluzí ve škole,
 • načerpat inspiraci, jakou formu profesní podpory zvolit pro vedení školy a jednotlivé pedagogy, kde najít kvalitní kouče a mentory nebo jaké další vzdělávání zvolit pro svůj pedagogický sbor,
 • dozvědět se, které školy procházejí v kraji v rámci projektu profesní a vzdělávací podporou v oblasti inkluzivního vzdělávání. Jednotliví krajští metodici zprostředkovávají poradenství v těchto oblastech:
 • legislativní dokumenty a systém podpůrných opatření

Jednotliví krajští metodici zprostředkovávají poradenství v těchto oblastech:

 • speciální a sociální pedagogika
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • vzdělávání dětí/žáků nadaných, s odlišným mateřským jazykem z odlišného kulturního prostředí nebo s odlišnými životními podmínkami
 • primární prevence rizikového chování
 • etopedie, psychopedie, vývojová psychologie a logopedie
 • komunikace a spolupráce s rodiči, klima školy
 • management školy
 • a další

Zajímají vás zkušenosti, doporučení či názory lidí z praxe?

Přijďte na některý z informačních seminářů ke společnému vzdělávání. Centra podpory je pořádají několikrát ročně a jsou zdarma. Kontakty na Centra podpory a přehled aktuálních akcí naleznete na webu www.inkluzevpraxi.cz.

V termínu 20.–22. 8. 2018 se v hotelu Rytířsko u Jihlavy uskuteční celostátní třídenní program „Společné bourání bariér 2018“. Program má vynikající lektorské obsazení (Mgr. Jiří Halda, Mgr. Karel Opravil), v rozsahu 16 hodin. Scénář tohoto kurzu je zaměřen na podporu získávání kompetencí v oblasti inkluze, zejména pro práci s heterogenním kolektivem žáků s důrazem na žáky s SVP. Účastníci se formou praktického, zážitkového a současně velmi osobního setkání seznámí s rozmanitými přístupy, podporujícími porozumění tématu společné vzdělávání. Každý se učíme jinak. Jinak prožíváme, máme jinou životní zkušenost, různou dynamiku paměti, strukturu myšlení, mechanismy rozhodování, atd. Ve škole jde o to, jak zasadit individuální učení každého jednotlivce do kolektivně organizovaného vyučování tak, aby jedno druhému nepřekáželo a v nejlepším případě se podporovalo. A brání v tom překvapivě překážky, které vytváříme jen v našich hlavách. My je často nepovažujeme za překážky, ale za danost, systém, efektivní organizační formu. Pojďme se společně nad těmito bariérami zamyslet.  

Naši partneři