ZPÍVÁNÍ MNE VŽDYCKY NABÍJELO: PRO ŽIVOT I PRO PRÁCI!

Je téměř pravidlem, že lidé, kteří stojí za přípravou velkých akcí, o sobě většinou nedávají příliš vědět. Přitom bez jejich organizačních schopností a zkušeností, komunikace a trpělivé spolupráce s účastníky i lektory by se asi neuskutečnil žádný ze vzdělávacích programů, celostátních seminářů či konferencí. K takovým lidem patří Jitka Rydvalová, metodička pro zájmové vzdělávání NIDV, která se mimo jiné podílela i na vzniku AVŠZ. Za dobu svého působení dokázala rozehrát (s hudebním nadáním i skromností sobě vlastní) již stovky vzdělávacích programů a akcí především pro vychovatelky školních družin a školních klubů. Dnes má Jitka sice nakročeno k uzavření své profesní dráhy, ale ti, kteří znají její nadšení a optimismus, věří, že se zájmovým vzděláváním a NIDV zůstane i nadále spojena: radou, pomocí, nápady a další spoluprací. Určitě mi to potvrdila i v rozhovoru, na který si udělala čas v maratonu příprav letošního celostátního semináře.

Pořádat celostátní seminář již po dvanácté, to by možná už chtělo nějakou inovaci či změnu. Je ještě co vylepšovat?

Pravda, tato akce je již tak vypilovaná a programově obsáhlá, že už asi není prostor něco dalšího přidat. Ale několik let nosím v hlavě nápad, který se snad podaří realizovat mým nástupcům: uspořádat festival školních družin a školních klubů, tedy prezentaci toho nejlepšího, co se ve školních družinách či klubech děje, a to i za účasti dětí. Vychovatelky se často ve své práci specializují na různé činnosti, např. hudební, výtvarnou, dramatickou, tanec, folklor či sportovní aktivity. Festival by se mohl konat jednou za dva roky. Byla by to organizačně daleko náročnější a nákladnější záležitost, která by se asi neobešla bez sponzorů, ale stala by se úžasným zdrojem praktické inspirace i propagace školních družin.

Mnoho let sledujete a podporujete vývoj školních družin a klubů. Zaznamenala jste posun v práci vychovatelek?

Každopádně a potvrzují mi to i lektoři našich seminářů. Vychovatelky jsou dnes daleko informovanější, a pokud mají odpovídající podporu i ze strany vedení školy, pak se jejich aktivitám a iniciativě nekladou meze. Dnes existuje na základních školách v ČR přes čtyři tisíce školních družin, často i s několika odděleními. Při výběru školy se rodiče stále více zajímají o to, zda a jak kvalitně funguje její školní družina či klub. V tom se také mění postavení a uznání práce vychovatelek v rámci školy i ve společnosti.

Vaši práci jistě pozitivně ovlivnil i váš velký koníček, totiž zpívání a především soubor Linha singers, ve kterém působíte již 25 let.

Zpívání mne celý život nesmírně nabíjí a dává sílu! Jsem z muzikantské rodiny a zpívám od dětství, zpočátku na různých soutěžích, od 15 let pak s různými kapelami a seskupeními (vokální trio Hot tety, Bohemia big band atd.). Měla jsem velké štěstí, že jsem mohla spolupracovat s našimi špičkovými hudebníky. K souboru Linha Singers jsem vzhlížela od mládí a bylo úžasné, když jsem ve 40 letech dostala osobní pozvání od pana sbormistra Linhy na konkurz na altistku: uspěla jsem a zpívám s nimi dodnes.

 

Děkuji za rozhovor i za veškerou vaši práci pro NIDV!

Alena Faberová

Naši partneři