Informace o Olině

NIDV v rámci podpory všech organizací pracujících s dětmi a mládeží, zvláště pak v zájmovém a neformálním vzdělávání, nabízí možnosti využití nástrojů systému OLINA.

Tento systém obsahuje tři navzájem propojené, ale současně i nezávisle využitelné fungující moduly. Jsou jimi kompetenční, hodnoticí a studijní modul. Kompetenční modul Vám umožní otestovat aktuální úroveň svých znalostí prostřednictvím testů 30 kompetencí klíčových pro pozice v oblasti práce s dětmi a mládeží. Současně můžete využít možnosti zavedení pravidelného systému hodnocení dobrovolníků či zaměstnanců ve Vaší organizaci prostřednictvím systému 360° zpětné vazby. V hodnotícím modulu najdete jednoduchý nástroj k identifikaci a správnému nastavení činností ve Vaší organizaci. Můžete využívat možnost označit nedostatky v řízení organizace a jednoduše nastavovat opatření na jejich odstraňování.

Nabízíme model CAF nebo Interní audit. Studijní modul nabízí aktuálně osm e-learningových akreditovaných vzdělávacích programů, které Vám pomohou zvýšit úroveň Vašich znalostí, schopností a dovedností ve specifických oblastech práce s dětmi a mládeží. Kurzy jsou situovány přímo do prostředí a situací odehrávajících se v zájmovém a neformálním vzdělávání a díky tomu jsou velmi autentické a praktické. Bez nutnosti kamkoliv cestovat a v prostředí domova jen s připojením na internet a pod dohledem tutora se můžete rozvíjet ve Vámi zvolené oblasti.

Neváhejte se přihlásit a využívat možností systému OLINA i ve své vzdělávací organizaci.

Naši partneři