Dne 08.02.2019 se v Baťově institutu ve Zlíně konala již 3. konference pedagogů volného času. Konference byla určena především pedagogům volného času v DDM a SVČ ve Zlínském kraji, ale i v ostatních krajích ČR. V letošním roce byl hlavním tématem fenomén lidské zdroje v zařízeních zájmového vzdělávání.

Hlavním cílem konference bylo zviditelnit otázku lidských zdrojů, profesi pedagoga volného času, problematiku zájmového vzdělávání v DDM a SVČ a jeho opodstatnění ve společnosti.

Letošní konference navázala na konferenci v roce 2017. Z loňské konference vyplynuly například potřeby a podněty jak vyrovnat disproporce a rozdíly ve financování DDM a SVČ mezi jednotlivými kraji.

Průběh té letošní konference, pozdrav od ministra školství, vstupy hostů i diskuze, přispěly k tomu, že konference byla hodnocena účastníky jako velmi podařená.

Můžeme se tedy těšit na příští konferenci v roce 2020.

Jedním z výstupů konference byl i výzkum ohledně lidských zdrojů v SVČ a DDM, provedený paní Mgr. Pavlou Vyhnálkovou, Ph.D. z Pedagogické fakulty – Ústavu pedagogiky a sociálních studií Univerzity Palackého v Olomouci. Tento výzkum je přílohou této novinky.

Lidské zdroje v SVČ a DDM – výzkum únor 2019

Konference pedagogů volného času

Naši partneři