Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů ŠD a ŠK

Ve dnech 24. – 25. května 2019 se uskuteční Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů.

Opět, jako již tradičně, proběhne v prostorách Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, Praha 9, Hloubětín.

Cílem semináře je přispět ke zkvalitňování zájmového vzdělávání ve školních družinách a školních klubech. Zvláště pak zvyšovat a prohlubovat odbornou úroveň a připravenost pedagogických pracovníků v těchto školských zařízeních. Obsahové zabezpečení vzdělávacích dílen vzniklo v návaznosti na strategické dokumenty MŠMT ČR a rovněž vychází z evaluačních dotazníků účastníků předcházejících ročníků 2017 a 2018.

Stalo se již nedílnou součástí této akce, že zde budou vystaveny a prezentovány výrobky z činností žáků školních družin a školních klubů.

 

Naši partneři