Medailonek V. Lukešová

Během své pětatřicetileté praxe ve školství jsem pracovala se všemi věkovými kategoriemi. Nejvíce mě však ovlivnila zkušenost se vzděláváním pedagogů volného času, kde jsem se v pozici vedoucí zájmového a neformálního vzdělávání (nejdříve v IZV Hořovice a poté v NIDM MŠMT Praha), seznámila s novými metodami ve vzdělávání dětí. Tyto novinky nyní již čtvrtým rokem mohu realizovat a zkoušet přímo v praxi u dětí a to jako vychovatelka ŠD při ZŠ v Žebráku. A věřte – funguje to!
Moje motto: „ Kdo chce hýbat světem, hni nejdřív sám sebou!“

Naši partneři