České děti venku: Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas

Aktuální výzkumy a šetření z oblasti děti a mládež

Výzkum se zaměřuje na analýzu způsobů trávení volného času dětí ve věku 7 – 15 let a podrobně se věnuje popisu trávení volného času venku. Kolik času mu děti věnují. Kde, kdy, jak a s kým tráví děti venku svůj čas. Velikost vzorku je 1515 respondentů ve věku 7–15 let, sběr dat probíhal prostřednictvím samovyplňovacího dotazníku vyplňovaného na internetu (CAWI). Výzkum je reprezentativní pro populaci ČR 7–15 let dle věku a pohlaví dítěte a kraje, velikosti místa bydliště.
Výsledky výzkumu ukazují, že české děti tráví venku v průměru přibližně dvě hodiny denně – ve všední dny průměrně 1 hodinu 41 minut a o víkendech průměrně 2 hodiny 49 minut. Nejvíce času tráví české děti na zahradách nebo na dvorcích (průměr 4 hodiny 31 minut týdně), na ulici (průměr 3 hodiny 31 minut týdně), na hřištích – dětských i sportovních (průměr 2 hodiny 57 minut týdně), v přírodě (průměr 2 hodiny 3 minuty týdně) a nakonec v parcích (průměr 1 hodina a 2 minuty týdně). Mezi dětmi existují velké rozdíly. Zatímco 11 % dětí tráví někde venku méně než 4 hodiny týdně, 10 % dětí je venku více než 26 hodin týdně. Nejvíce jsou venku děti nejméně vzdělaných rodičů, avšak v zeleni (příroda + zahrady + parky) jsou nejvíce děti nejvzdělanějších rodičů. Ve všední dny nejsou mezi mladšími a staršími školáky velké rozdíly v tom, v jakém venkovním prostředí tráví svůj čas. Významné jsou však rozdíly o víkendech, kdy tráví starší děti nejméně času prakticky ve všech prostředích. Celkově je doménou nejstarších dětí park a ulice, nejmladších zahrada, hřiště a příroda.
Proč děti netráví venku víc času? Podle nich samotných je to především kvůli špatnému počasí (48 %), nedostatku času (málo volného času 41 %, hodně učení 35 %) a kvůli tomu, že tam nemají s kým být (22 %). Podle rodičů brání dětem v častějším chození ven především počítačové hry (43 %), internet, posílání zpráv, Facebook (43 %), nebezpečí od cizích lidí (30 %) a televize (28 %). Vliv času tráveného u médií jako je televize, počítač, chytrý telefon nebo hudební přehrávač na množství času stráveného venku potvrzují i výsledky tohoto výzkumu. Podle nich děti, které tráví více času u obrazovek, jsou v průměru o 83 minut týdně méně na zahradách a o 67 minut týdně méně v přírodě. Méně jsou i v parcích (o 15 minut). Více času jsou naopak na ulicích (o 48 minut) a na hřištích o (30 minut). Venku je to baví méně než ostatní skupiny dětí.
Autoři výzkumu definovali dva vzorce, jak české děti chodí ven. Dítě prvního typu – nazvali ho „pouliční“ – chodí ve všední dny ven více než jeho vrstevníci a svůj čas tráví více než ostatní hlavně na ulici; méně než ostatní je o víkendu na zahradě a v přírodě. Jedná se nejčastěji o starší děti, které tráví více času u televize, počítače apod., a pocházejí z rodin, kde je nejvyšší vzděláním rodičů základní škola nebo střední škola bez maturity. Dítě druhého typu – nazvané „víkendové“ – je během všedních dní o něco méně venku než ostatní a o víkendu si to vynahrazuje především časem na zahradě a v přírodě (nejčastěji s rodiči). Jedná se nejčastěji o menší školáky, kteří tráví méně času u obrazovek a pocházejí z rodin s vyšším vzděláním.
Celá zpráva k dispozici zde.

Zdroje:

České děti venku: Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas. Nadace Proměny Karla Komárka, 2016. Dostupné z: http://www.nadace-promeny.cz/cz/vyzkum.html
KMS NIDV (K. Žárská)

Naši partneři