Pozvánka na webinář zdarma „Zlobivé dítě, nebo dítě s ADHD?“

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve vzdělávacím programu:

Zlobivé dítě, nebo dítě s ADHD?

Termín konání: 13. listopadu 2020, 8.30 – 10.30
Místo konání: on-line
číslo programu: Q29-09-11-202
poplatek: 0 Kč
hodinová dotace: 2 h
neakreditovaný vzdělávací program

ADHD nebo-li syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou je neurovývojová porucha, za kterou dítě nemůže. Ale vždyť se většinou projevuje jako zlobivé dítě! Není to tedy pouze nálepka pro jeho nevhodné chování? Webinář bude věnován příčinám a typickým projevům ADHD a jejich rozlišení od klasického zlobení. 1. Přivítání, představení, naše zkušenosti s dětmi s ADHD 2. Typické projevy ADHD – aktivita posluchačů „Na co nejvíce narážíte u dětí s ADHD?“ / zapisování, roztřídění do kategorií 3. Příčiny odlišných projevů dětí s ADHD – viz prezentace (1-2 slidy) 4. Současná terminologie (3 slidy) 5. Pedagogická diagnostika – čeho si všímat ve školní družině 6. Odlišení projevů ADHD od klasického zlobení

Doporučeno: pedagogům – vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

Lektorky: PaedDr. Drahomíra Jucovičová, Mgr. Jaroslava Budíková

On-line přihlášení:

http://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=81037&operace=detail

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Bc. Monika Doubková
organizátor programu
monika.doubkova@npi.cz
+420 222 122 269

Naši partneři