Chystáme na 27. 11. webinář zdarma: Jak zvládat stres a konfliktní situace nejen v koronakrizi

Srdečně vás zveme k účasti na webináři Jak zvládat stres a konfliktní situace nejen v koronakrizi, který plánujeme na 27. listopadu 2020 (9.00 – 13.00). Vzdělávací program povede PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA.

Anotace: Dnešní náročná doba na nás všechny přináší mnoho nových úkolů a výzev. Lidé jsou unavení a vystresovaní a na tom podkladě dochází často k uvolňování tenzí i v situacích, kde bychom zrovna od druhé strany konfliktní naladění nečekali. Webinář je zaměřen na efektivní zvládání vlastního stresu a zvládání konfliktních situací, se kterými se pedagogové volného času a vychovatelé setkávají nejen ve své praxi, ale i v každodenním životě. V rámci webináře se seznámíme se základy duševní hygieny, pojetím a prevencí stresu, syndromu vyhoření, s cyklem konfliktů, jeho vývojem. Dojde i na sebepoznávání, sebereflexi na podkladě vlastního uvědomění. Podíváme se na to, jaké jsou způsoby řešení konfliktů dle TKI. Sami si můžeme uvědomit, který způsob máme tendenci preferovat. Popíšeme si strategie zvládání náročných komunikačních situací a techniky vedoucí ke zvládnutí konfliktů i stresu. Doufám, že se i zasmějeme a podělíme se přes obrazovku navzájem o pozitivní naladění do dalších dnů. Součástí webináře jsou i diskuze k danému tématu a vzájemné interakce všech zúčastněných, pokud chtějí mluvit na mikrofon či psát do chatu. Těším se na setkání s Vámi.

Další podrobnosti a registraci naleznete pod tímto odkazem.

Registrace je nutná předem a kapacita webináře je omezená.

Naši partneři