Doporučení pro školní družiny

Během adaptačního období je důležitá účelná koordinace a spolupráce školní družiny s kmenovou školou s cílem kompenzovat psychické a sociální deprivace způsobené distanční výukou.

Doporučení pro družiny

Naši partneři