Webové stránky České školní inspekce

ČŠI na svých stránkách zveřejňuje celou řadu informací, které lze využít ke zvyšování efektivity a kvality práce pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Jsou to inspekční zprávy, tematické zprávy, výroční zprávy, informace o projektech a mezinárodní spolupráci a mezinárodních šetřeních a další.

Informace naleznete na webových stránkách ČŠI ZDE.

Ve Výroční zprávě České školní inspekce se můžete dozvědět výsledky šetření i z oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Shrnuty jsou zde nejen podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, ale v závěru jsou uvedena také doporučení na úrovni školských zařízení, zřizovatelů a systémových opatření.

Konkrétní Výroční zprávu ČŠI za rok 2019-2020 si můžete přečíst pod odkazem ZDE nebo se s vybranými zjištěními výroční zprávy můžete seznámit i prostřednictvím videoprezentace ZDE.

Naši partneři