Putovní výstava OP VVV

Po premiérové prezentaci v Opavě se putovní výstava Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s názvem Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka přesouvá do východočeských Pardubic.

Díky OP VVV získalo finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů již více než 17000 projektů, které umožňují zvyšovat kvalitu vzdělávání napříč Českou republikou a zlepšovat podmínky pro výzkum, který díky tomu obstojí i ve světě. Fotografie a informace o několika z nich uvádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán OP VVV prostřednictvím putovní výstavy od 31. května do 27. září s první zastávkou v Opavě, následně v Pardubicích, Ústí nad Labem a se zakončením v Karlových Varech.

Jednotlivé veřejně přístupné panely informují diváka například o inkluzi žáků se sluchovým postižením, mezinárodní mobilitě výzkumných pracovníků, představí podporu rozvoje informatického myšlení či výzkum v biodiverzitě ryb a akvakultur, nanorobotech nebo přístupu ke zdravému stárnutí. Pardubický kraj je zde zastoupen projektem Inkluze ve Svitavách pod záštitou ŽŠ a MŠ Svitavy – Lačnov a dvěma projekty Univerzity Pardubice. První se zaměřuje na Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení a druhý umožnil univerzitě vytvořit Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.

Řídicí orgán OP VVV zve zájemce v těchto termínech a lokalitách:

  • Opava – Smetanovy sady, 31. 5. – 27. 6. 2021
  • Pardubice – Třída Míru u sochy Jana Kašpara, 28. 6. – 25. 7. 2021
  • Ústí nad Labem – Lidické náměstí, 26. 7. – 30. 8. 2021
  • Karlovy Vary – Smetanovy sady, 31. 8. – 27. 9. 2021

Putovní výstava je součástí kampaně OP VVV s podtitulem Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka, která prostřednictvím 14 videí představí 14 projektů ze všech krajů ČR, od regionálního školství až po excelentní výzkum a vývoj. Videa a informace o vybraných projektech v krajích ČR jsou k dispozici na nově spuštěné mikrostránce: ProjektyProBudoucnost.msmt.cz.

Více informací o Operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ZDE.

 

Naši partneři