10. ročník soutěže Brána k druhým a informace k přihlášení

Hlavním cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže a dalšími subjekty, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež v průměru do 26 let. Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina (např. oddíly, kroužky, kluby, družiny i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021 vykonala ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní – pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o přírodu nebo třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou tvořivostí radost druhým (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity). Vyplněný PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ 2021 můžete zasílat průběžně, nejpozději však do 15. listopadu 2021 na adresu vlastimil.jura@crdm.cz.

Hodnotící komise vybere pět týmů, jejichž aktivitu posoudila jako zvlášť přínosnou, a to jak pro samotné soutěžící, tak i pro ty, jimž pomáhali. S výsledky budou soutěžící seznámeni do 10. ledna 2022. Vyhlášení vítězných týmů soutěže proběhne za účasti jejich zástupců v únoru 2022 v Praze (přesný termín bude vítězným týmům včas sdělen).

Více informací naleznete v záložce Brána k druhým.

Naši partneři