Doučování

Vážené a milé paní vychovatelky, vážení a milí páni vychovatelé,

rádi bychom vám zprostředkovali ZÁZNAM z online debaty k uplynulým prvním týdnům Národního plánu doučování. Debata se dotkla všech témat vztahujících se k doučování.

KDO MŮŽE DOUČOVAT?

  • Organizační a personální zajištění doučování je v kompetenci ředitele školy.
  • S ohledem na skutečnost, že povaha doučování není školským zákonem definována, není definována ani minimální odborná kvalifikace.
  • Svou povahou se jedná o soubor činností, pro které je požadována odborná kvalifikace vychovatele školní družiny nebo školního klubu.
  • V případě, že ředitel školy nemůže zajistit doučování kvalifikovanými pedagogickými pracovníky (například z řad učitelů či asistentů pedagoga vlastní školy), může přijmout osoby nesplňující předpoklad odborné kvalifikace, například studenty vysokých škol, pracovníky neziskových organizací, skautské vedoucí.

Veškeré informace k doučování jsou pro vás připraveny a aktualizovány na webových stránkách DOUCOVANI.EDU.cz.

MŠMT ve spolupráci s NPI ČR a neziskovými organizacemi pokračuje v Národním plánu doučování. Ten počítá s tím, že všechny základní a střední školy v Česku získají prostředky k doučování žáků, které nejvíce zasáhla výluka prezenční výuky kvůli pandemii COVID-19.

Naši partneři