Záznamy z Družení naživo

Výběr toho nejzajímavějšího z loňského setkání vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů.


Letošní setkání vychovatelek a vychovatelů školních družin a klubů se konalo v Praze (1. 10.) a v Olomouci (15. 10.). A protože byl o akci značný zájem a neměli jsme dostatek kapacit, abychom uspokojili všechny, kteří se chtěli osobně zúčastnit, rozhodli jsme se dění na setkání natáčet a záznam toho nejzajímavějšího vám nabízíme v tomto souhrnu.

Pražského a olomouckého setkání se prezenčně zúčastnilo na 128 posluchačů a dohromady zhlédli patnáct příspěvků. „Přednášející byli navzdory krátkým příspěvkům schopni předat účastníkům ze svých témat co nejvíc informací, poskytli cílové skupině svoje prezentace, metodické materiály a nabídli následné konzultace,“ říká organizátorka obou setkání, ústřední metodička pro vzdělávání NPI ČR, Bc. Monika Doubková.

Celý playlist Družení naživo 2021

1. Příběhy družin a jejich zapojení do života školy

Jaké místo mají vychovatelky a vychovatelé z družin mezi kolegy ve škole? Co jsou trendy v práci ve školních družinách? Co baví děti a co vychovatelky a vychovatele? Jak komunikovat s rodiči a s vedením školy? Otázky pro vedoucí vychovatelku ZŠ Žebrák Vladislavu Lukešovou a Mgr. Jana Marečka, učitele na prvním stupni a vedoucího ŠD na ZŠ Rakovského.

2. Příběhy družin a jejich zapojení do života školy.

Jak pracovat s emocemi a pocity, jak zvládat stres a napětí a předejít vyhoření? Přednáší Mgr. Jan Gabriel Szutkowski, školní psycholog a rodinný terapeut.

3. Celoroční tvoření se školní družinou

Kreativní tvorbu ve školní družině v ZŠ Na Příkopech v Chomutově představuje Hana Hladká.

4. Využití nejen textilních materiálů pro tvorbu ve družině

Renata Benčíková ze ZŠ Deblín, okres Brno-venkov, s žáky v družině vytváří nejrůznější předměty a dekorace a využívá k tomu rozličné materiály. Recykluje plasty a jiné materiály, pracuje s přírodninami, textilem i papírem.

5. Legislativa pro zájmové vzdělávání

RNDr. Milan Macek, CSc., je odborníkem na právní otázky a legislativu týkající se školních družin a zájmového vzdělávání. Jak má vypadat vaše pracovní smlouva? Na co máte nárok? Jaký je právní rámec práce vychovatelek a vychovatelů ve školních družinách?

6. ŠVP: Význam, role, obsah, hodnocení, dokumentace

O školním vzdělávacím programu přednáší Mgr. Jana Heřmanová, ředitelka SVČ Ivančice

7. Příklady dobré praxe. „Proti proudu času“

Svůj volnočasový projekt představují Mgr. Monika Juřicová, DiS., učitelka na 2. stupni a animátorka, a Mgr. Štěpán Rak, Ph.D., paleontolog, kurátor a učitel.

8. Prevence rizikového chování ve školní družině

O prevenci rizikového chování ve školní družině přednáší PhDr. Ladislav Spurný, krajský školský protidrogový koordinátor.

BONUS: Nejčastější dotazy. Legislativa školních družin a klubů

Nabízíme i jedno starší video, které se mezi vámi těšilo velkému ohlasu. Na vaše otázky zde odpovídá RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel Obchodní akademie Vinohradská, spoluautor celé řady návrhů zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem pro oblast školství.

Naši partneři