Pozvánka na Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů ŠD a ŠK

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném Celostátním semináři vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů.

Datum konání: 10 – 11. června 2022

Místo konání: Střední škola podnikání a gastronomie, Za Černým mostem 3/362, Praha 14, Hloubětín

Registrace: přihlašování bude možné od 10. května 2022 ZDE a bude ukončeno při naplnění kapacity.

Příjezd účastníků ze vzdálenějších krajů je možný již ve čtvrtek 9. června 2022 od 16:00 hod. Stravování a ubytování ve čtvrtek je ve vlastní režii účastníků (cena za čtvrteční nocleh je 600 Kč, platba v recepci hotelu).

Cena: 1550 Kč (jednotný poplatek pro všechny). Cestovné není účastníkům propláceno.

Harmonogram:

Pátek 10. června 2022

7.00 – 9.00     Prezence účastníků, Ubytování, platby, instalace výstavy prací žáků ŠD, ŠK a dalších vystavovatelů z řad organizací, jejichž produkty jsou zaměřeny na děti a mládež

9.00 – 12.30   Zahájení semináře, Vystoupení hostů, Aktuální problematika ZNV

12.30 – 14.00 Oběd, prohlídka výstavy

14.00 – 18.30 Vzdělávací dílny dle osobního programu účastníků

18.30 – 20.00 Večeře, prohlídka výstavy

20.00 – 21.00 Schůze AVŠZ z. s.

21.00               Výměna zkušeností

V průběhu celého dne lze shlédnout výstavu prací žáků ŠD, ŠK a dalších vystavovatelů z řad vydavatelství a dalších organizací, jejichž produkty jsou zaměřeny na děti a mládež.

Sobota 11. června 2022

 8.00 – 12.30   Vzdělávací dílny dle osobního programu účastníků

12.45               Závěry z pracovních dílen – lektoři jednotlivých dílen, Vyhodnocení vystavovaných prací žáků ŠD a ŠK, závěr akce

13.15 – 14.15 Oběd

14.15              Závěr akce

Pozvánka v PDF

Těšíme se na setkání!

Naši partneři