Ohlédnutí za 8. ročníkem

Počet přihlášených týmů: 78
V kategorii do 18 let: 62
V kategorii nad 18 let: 16

Výsledky
Devítičlenná porota musela řešit nesmírně obtížný úkol – vybrat z mnoha desítek skvělých projektů, aktivit a dalších nápaditých pomocí druhým lidem i přírodě pouze několik, jejichž zástupce pozveme na závěrečné setkání do Prahy. Platí přitom povzdech jednoho z členů poroty: Vždyť oni by si zasloužili být vybráni všichni. Jedinou naší útěchou v téhle situaci bylo vědomí, že nikdo napomáhal druhým kvůli naší soutěži, ale proto, že mu na druhých opravdu záleží.

 


Do Prahy na pátek 17. ledna od 13.00 do Národního technického muzea na Letné byli pozváni zástupci těchto týmů:
V kategorii do 18 let
Rodoklub Karlovy Vary, Slabikář pro každého – ZŠ Lubina, Spolek neslyšících z Plzně, Skautský oddíl Bantuové z Lanžhotu, YMCA Plzeň, Pionýr Zborovice, Ekotým ze Zbirohu, 5. oddíl Junáka Pomněnky z Prahy a Včelojedi z Vlašimi.
Kompletní výsledky jsou zde.
V kategorii nad 18 let
Fakescape MU Brno, Klub mladých politologů Praha, Dobrovolnické centrum z Ústí nad Labem, Výluka z.s., Junák Tilia Brno a Nové Sedlo – Šance onkoláčkům.
Kompletní výsledky jsou zde

Setkání jako obvykle moderoval Petr Vacek a kromě zástupců pořádajících a sympatizujících organizací tam byly i další zajímavé osobnosti


Oceněné týmy

Kategorie děti do 18 let

Ceny poroty

Dobrovolníci a táborníci YMCA Plzeň
Kluci a holky z tohoto oddílu v rámci projektu Za českými krajany do Banátu vytvořili a nechali vydat v nákladu 200 kusů zpěvník nejznámějších českých lidových písní, který i opatřili padesáti krásnými ilustracemi. Celý náklad pak spolu se spoustou dalších darů zaslali 5 krajanským spolkům do srbské části Banátu.Pionýrský oddíl Mláďata Zborovice na Kroměřížsku
Starší členové oddílu se dlouhodobě podílejí na přípravě a průběhu folkových akcí. Účastní se jich jako organizátoři i účinkující. V uplynulé sezoně se jednalo festivaly celorepublikového rozsahu Folkový guláš, Dětská porta a Pod komínem.Mladší Ekotým ZŠ J. V. Sládka Zbiroh
Mladší žáci Ekotýmu se rozhodli chránit ptáky před nárazy do skel. Po domluvě s paní ředitelkou i s panem starostou polepili samolepkami dravců okna školy i skla autobusových zastávek. Dále se zapojili do Mladých reportérů pro životní prostředí. Natočili reportáž o tom, jak chránili ptáčky, a se dostali až mezi 5 finalistů národního kola.5. skautský oddíl Pomněnky z Prahy
Děvčata z tohoto skautského oddílu připravila zábavný program pro děti v Klokánku, pravidelně pomáhají při Dnu proti rakovině. Děvčata také uklidila během tábora místní kostel i školku, pomáhala s úklidem v Krčském lese a i tentokrát roznášela Betlémské světýlko, k čemuž se jim podařilo zlákat i kluky ze spřáteleného oddílu.Mladí ochránci přírody Včelojedi Vlašim
Tito častí a úspěšní účastníci soutěže Brána k druhým tentokrát uspořádali pro veřejnost 5 akcí, kde pomáhali zvířatům, představili místní stromy a rostliny nebo podpořili čtenářskou gramotnost. Dále zorganizovali závody pro rodiče s kočárky a orientačně-šifrovací hru pro veřejnost. uklízeli město od odpadků, sbírali plody pro zvířata, opravili poničené odpadní koše a vyráběli pomůcky pro paraZOO.Vítězné týmy

Skautský oddíl Bantuové, Lanžhot
Tihle skauti z hranic se Slovenskem toho stihli opravdu hodně:

 • Sázení lip jako připomínku 100. výročí vzniku Československa
 • Slavnost světel – lampionový průvod andělů, čertů a Mikuláše městem se zpěvem koled
 • Zdobení stromečku pro zvířátka a přinesení betlémského světla z břeclavského vlakového nádraží a jeho roznášení
 • Celostátní Tříkrálovou sbírku
 • Akce pro přírodu Ukliďme Česko a čištění řeky Kyjovky od náletových dřevin a naplavenin.
 • Spolupořádání akce Podzimní slavnost pro veřejnost.
 • Pietní akce na místním hřbitově u hrobů válečných veteránů, místních rodáků, kteří se aktivně zapojili do protinacistického odboje například zapojení do důležité skupiny CLAY – EVAŽáci dvou plzeňských základních škol s projektem Znakovka do škol
Tyto děti ve spolupráci se Spolkem neslyšících Plzeň se naučily pohádku ve znakovém jazyce a následně ji předvedly, jak před svými vrstevníky z jiných základních škol v celkem 6 reprízách, tak na Mezinárodní dni neslyšících v Plzni.Slabikář pro každého – děti pro děti; žáci ZŠ Kopřivnice – Lubina
V tomto projektu nejprve žáci této školy získali během Svačinkových dní finanční prostředky na nákup materiálního vybavení pro děti českých krajanů v Chorvatsku, kde je nedostatek učebnic, pracovních sešitů a jazykového materiálu v češtině. Následně pak při osobní návštěvě toto vše předávali a doplnili kulturním vystoupením.Rodoklub – ZŠ Konečná Karlovy Vary
I Rodoklub patří k úspěšným účastníkům předchozích let soutěže Brána k druhým. A tentokrát se zvlášť vytáhli. Rodoklub, školní minipodnik složený ze žáků 5.B. Nejprve připravili na Noc s Andersenem pro mladší spolužáky z prvních až čtvrtých tříd Pohádkovou stezku. Zároveň vytvořili „kavárničku“ a z vydělaných peněz nakoupili knížky pro děti do dětské léčebny Mánes v Karlových Varech. Tam dostali knížku Šípkové Růženky naruby, kterou napsala maminka Terky. Ta do léčebny přijíždí pravidelně léčení s diabetem 1.typu. Mohli jsme tak šířit informace o této nemoci mezi stejně staré děti, ale navíc další „kavárničkou“ podpořili 2. vydání této knihyKategorie dospělí

Ceny poroty

Výluka z.s.
Uspořádali sérii workshopů pro učitele a další pedagogy, s cílem rozvinout jejich dovednosti a pomoci jim v seberozvoji – a by ze škol neodcházeli jen proto, že neumí správně pracovat se stresem. Pokročili také ve vývoji webu ZačniUČIT.cz, který bude pomáhat s výběrem pedagogické kvalifikace a připravili propagační verzi tak.zacniucit.cz, která láká ostatní na učitelskou dráhu. Podařil se jim první běh učitelské komunity, která má umožnit sdílení a podporu učitelů mezi sebou.Roverský kmen Tilia – Junák – český skaut, Brno
Sedmičlenná skupina těchto odrostlejších skautů a skautek se rozhodla prozkoumat a také opravit brněnské „kameny zmizelých“ – tedy nenápadné památníky v dlažbě těch, kteří v Brně žili, ale byli odsud násilně odvlečeni. Nejčastěji šlo o naše židovské spoluobčany, ale nejen o ně.Projekt Šance onkoláčkům – děvčata z nápravného zařízení Nové Sedlo
Děvčata vyráběla několik týdnů pro Nadační fond „Šance onkoláčkům“ různé předměty – například náušnice, hračky z korálků, pletené hračky, ručně šité hračky nebo vánoční dekorace. Předvánoční jarmark na podporu onkologicky a jinak vážně nemocných dětí získal z prodeje výrobků částku 286.615,- Kč. Neprodané věci našly své náruče v Klokáncích, dětských domovech a v dětském oddělení Oblastní nemocnice v Příbrami.
Současně 17 děvčat darovalo culíky svých dlouhých vlasů k výrobě paruk pro onkologicky nemocné děti.Vítězné týmy

Dobrovolníci z centra Ústí nad Labem
Tito mladí lidé zvládli řadu aktivit:

 1. Doučování potřebných dětí
 2. Pravidelný měsíční úklid některé z míst v Ústí a k tomu ještě vydrhli schody na frekventovaném místě Ústí na Hraničáři
 3. Osazení zanedbaných míst v Ústí květinami a pravidelnou péči o ně.
 4. Zapojení mentálně postižených do organizování půlmaratónu
 5. Laboratoř nápadů s romskou komunitou, při které dětem z vyloučené lokality Mojžíř v Ústí nad Labem byly připravené soutěže, přičemž aktivity vymýšleli a připravovali romští členové komunity.Klub mladých politologů – projekt Youth, Speak Up!
Členové tohoto spolku při VŠE Praha nejprve zjistili od svých vrstevníků, co by změnili, kdyby se na chvíli stali politiky. Vzniklo z toho 21 zajímavých nápadů, pod které se podepsaly mládežnické organizace a mladí politici ze sedmi parlamentních stran. Tyto body přenesli na půdu Poslanecké sněmovny, kde vytvořili zatím 4 pracovní skupiny, které se snaží danou agendu převést v realitu Cílem je tyto body společně naplnit a dokázat, že politika se dá dělat i jinak – ve spolupráci s mladými lidmi, kteří by měli ovlivňovat podobu světa, ve kterém budou právě oni žít.Studentský spolek Fakescape.
Jejich aktivita spočívá ve vývoji akční hry, se kterou navštěvují střední a základní školy. Pro každý typ mají speciální verzi. Hra učí studenty kritickému myšlení, ukazuje jim principy dezinformací a v závěrečné reflexi přináší návod, jak si informace ověřovat a bojovat proti dezinformacím. Za necelý rok fungování navštívili více jak 130 škol, 40 organizací a hru si zahrálo přes 11 tisíc hráčů.


Rozsáhlá fotogalerie ze setkání v Národním technickém muzeu je zde

Naši partneři