Všichni sedíme ve velkém divadle světa:  cokoli se zde děje, dotýká se všech.
Jan Amos Komenský

       Hlavním cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let. Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina (např. oddíly, kroužky, kluby, družiny, školní třídy i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období školního roku prodlouženého o prázdniny a září se říjnem vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní – pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o přírodu nebo třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou tvořivostí radost druhým (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).

———————————————————————————————–

9. ročník soutěže
Aktuality

Do tohoto ročníku se přihlásilo 31 týmů:
12 dětských do 15 let
11 mládežnických do 18 let

8 v kategorii dospělých do 26 let

Týmy, které budou pozvány do Prahy

V kategorii do 15 let
Hlízovský unikátní spolek
ZŠ Prostějov – celoroční pomoci
ZŠ Prostějov – Sborník

V kategorii do 18 let
Gymnázium  Litoměřice – Menšiny
Slezské gymnázium Opava – Help P3
Slezské gymnázium Opava – MŠ Eliška

V kategorii do 26 let
Nepanikař
AMO – Pražský studentský summit

Celkové výsledky jsou ke stažení zde

Setkání vybraných týmů v Praze bude na jaře
podle epidemiologické situace
Pozvané týmy budou včas vyrozuměny

Soutěžní formulář příštího ročníku je zde
Kontakt: vlastimil.jura@crdm.cz 

 

Ohlédnutí za 8. ročníkem

Počet přihlášených týmů: 78
V kategorii do 18 let: 62
V kategorii nad 18 let: 16

Výsledky
     Devítičlenná porota musela řešit nesmírně obtížný úkol – vybrat z mnoha desítek skvělých projektů, aktivit a dalších nápaditých pomocí druhým lidem i přírodě pouze několik, jejichž zástupce pozveme na závěrečné setkání do Prahy. Platí přitom povzdech jednoho z členů poroty: Vždyť oni by si zasloužili být vybráni všichni. Jedinou naší útěchou v téhle situaci bylo vědomí, že nikdo napomáhal druhým kvůli naší soutěži, ale proto, že mu na druhých opravdu záleží.


Do Prahy na pátek 17. ledna od 13.00 do Národního technického muzea na Letné byli pozváni zástupci těchto týmů:
V kategorii do 18 let
Rodoklub Karlovy Vary, Slabikář pro každého – ZŠ Lubina, Spolek neslyšících z Plzně, Skautský oddíl Bantuové z Lanžhotu, YMCA Plzeň, Pionýr Zborovice, Ekotým ze Zbirohu, 5. oddíl Junáka Pomněnky z Prahy a Včelojedi z Vlašimi.
Kompletní výsledky jsou zde.
V kategorii nad 18 let
Fakescape MU Brno, Klub mladých politologů Praha, Dobrovolnické centrum z Ústí nad Labem, Výluka z.s., Junák Tilia Brno a Nové Sedlo – Šance onkoláčkům.
Kompletní výsledky jsou zde

Prezentace o vybraných týmech je tady
Celý článek včetně charakteristik vybraných týmů a odkazu na fotogalerii je zde


Ohlédnutí za 7. ročníkem

     V prosinci loňského roku se uzavřel 7. ročník soutěže Brána k druhým, kterou vyhlásil Národní institut pro další vzdělávání.

     Do 7. ročníku se přihlásilo 27 týmů, které v období od 1.9. 2017 do 31. 8. 2018 vykonaly ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní. Záběr jejich činností byl obrovský a hodnocení velmi obtížné.

     Sedmičlenná porota složená za zástupců organizací dětí a mládeže, patronů soutěže a zástupce MŠMT (v uplynulém ročníku jimi byli Vladimíra Dvořáková, Naďa Eretová, Irena Hošková, Aleš Sedláček, Michaela Přílepková, Pavel Prachař a Jiří Zajíc) pracovala v průběhu října na hodnocení (každý člen poroty samostatně, výsledek poslal mailem do NIDV, aniž znal hodnocení ostatních). I když byla situace velmi napínavá a nakonec rozhodoval třeba jeden jediný bod, pět týmů, které byly následně pozvány do Prahy, bylo jednoznačně vybráno. Čtyři z dětské kategorie a dva týmy nad 18 let se tedy mohly těšit na pěkný den v Praze spojený s návštěvou zajímavých míst a se setkáním s ještě zajímavějšími lidmi, mezi nimiž tradičně byl herec Petr Vacek. Porota se po zvážení všech okolností totiž rozhodla udělit jednu zvláštní cenu v kategorii dětských týmů.

     Setkání se uskutečnilo v pátek 14. prosince 2018, kdy pozvané týmy nejenže obdržely symboly barevných klíčků jako potvrzení jejich schopnosti bránu k druhým skutečně odemknout, ale prohlédli si také dopravní expozici Národního technického muzea, obdrželi pěkné hry od společnosti Mindok i kvalitní knížky darované společnostmi Tarsago a Albatros Média a mohli si povídat s některými patrony soutěže.

     Seznámit se s oceněnými týmy můžete zde, celkový přehled výsledku je tady nebo i zde

Svatava Šimková, NIDV MŠMTRegistrace

Vše potřebné pro přihlášení soutěžního týmu.

1) Přihlášení
Organizátorům soutěže usnadní její zajišťování, pokud budou mít průběžně přehled o týmech, které se soutěže chtějí zúčastnit. Se zájmem účastnit se nebo i s dalšími dotazy organizačního charakteru se obracejte na Vlastimila Juru

2) Doložení přihlášené aktivity (aktivit)
Bez toho nebude tým v soutěži hodnocen. Proto je zde nutno stáhnout formulář pro vyplnění všech důležitých údajů o té činnosti, se kterou tým jde do soutěže. Přímo do tohoto formuláře budete vkládat i doklady potvrzující tuto činnost (fotografie, skeny článků či jiných tiskových materiálů, odkazy na internetové zdroje – např. videa). Není nutné vyplňovat všechny přílohy tohoto formuláře, ale jen ty, k nimž máte materiály dokládající přihlášenou činnost. Ve výjimečných případech lze dokladující materiály poslat i jako samostatnou přílohu (zkomplikujete tím ovšem poněkud práci organizátorům)

 

Pravidla soutěže

 1. Soutěž je určena dětským kolektivům a týmům mladých lidí. Soutěží se zvlášť v kategorii do 18 let včetně a od 19 let. V kategorii do 18 let nesmí být nikdo kromě vedoucích starší než 18 let, v kategorii od 19 let musí být věkový průměr menší než 27 let.
  Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina, která v určené době vykonala něco veřejně prospěšného, tedy užitečného a dobrého pro ostatní (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).
 2. Do soutěže se může přihlásit skupina sama prostřednictvím svého zástupce nebo ji může přihlásit kdokoliv jiný, kdo o její činnosti ví (učitel, starosta, ten, komu byla poskytnuta pomoc atd.).
 3. Aktivita bude vyhodnocena na základě doložení, které může obsahovat fotodokumentaci, články z tisku i z webů, záznamy z kronik, svědectví toho, komu byla poskytnuta pomoc nebo toho, kdo o aktivitě dobře ví, video nebo audio záznam atd.
 4. Uzávěrka soutěže je 30. listopadu.
 5. Vyhodnocení provede hodnotící komise složená ze zástupců pořádající organizace, podporovatelů soutěže a dalších subjektů z oblasti výchovy a vzdělávání.
 6. Hodnotící komise vybere pět týmů, jejichž aktivitu posoudila jako zvlášť přínosnou, a to jak pro samotné soutěžící, tak i pro ty, jimž pomáhali. Dále může udělit několik „cen poroty“ pro týmy, jejichž činnost pokládá za důležité podpořit.
 7. S výsledky budou soutěžící seznámeni měsíc po uzávěrce ročníku.
 8. Vyhlášení vybraných týmů soutěže proběhne za účasti jejich zástupců na slavnostním setkání v Praze (přesný termín bude včas vítězným týmům sdělen).
 9. Účastníci soutěže souhlasí s publikováním zaslaných materiálů organizátorem soutěže dle jeho uvážení.

Organizační tým

Vlastimil Jura – vlastimil.jura@crdm.cz;
777 864 884

Jiří Zajíc – edy@skaut.cz;
723 963 939

 

Naši partneři