1. ročník

Ohlédnutí za 1. ročníkem

Hlavním cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let.

 

 

 

 

Veverky a Veverčáci

Oddíl skautek a skautů z východočeského městečka Opočna. Naprostá většina z nich navštěvuje sedmou třídu. Společně s dalšími šesti oddíly pro kluky nebo děvčata od první až do deváté třídy vytvářejí skautské středisko v Opočně. Jde o středisko značně podnikavé, které dává o sobě vědět řadou aktivit: například loni uspořádali společný tábor s dětmi z polského Opoczna, zapojili se do akce Miss Panenka, kdy děti šijí panenky a panáčky pro své kamarády v rozvojových zemích, zapojili se do charitativního projektu Čtení pomáhá nebo se zúčastnili festivalu Skautský muzikál. A kromě toho samozřejmě mají svou pravidelnou celoroční činnost s týdenními schůzkami, výpravami a táborem.

V soutěži Brána k druhým uspěli se svou podporou dětí z Dětské kliniky v Hradci Králové: během roku pro ně zhotovovali různé hračky, pekli pro ně velikonočních dobroty a opět se zapojili pohádkou O červené karkulce a Tancem lidožroutů do charitativní akce Děti pro děti 2012, kterou pořádal Junák Opočno. Touto akcí, kterou dnes žije celé Opočno, vydělali za jedenáct let 80 000 Kč. Tyto peníze byly použity k vybavení hematologického oddělení Dětské kliniky FN HK, kde se léčí děti s onemocněním krvetvorby.

___________________________________________________________________________

 

Edíci

Z Českých Budějovic přijela parta gymnázia J.V. Jirsíka, která se dala dohromady v souvislosti s programem Ceny vévody z Edinburgu. Jedná se o dobrovolný nesoutěžní program, který pomáhá mladým od 14 do 25 let rozvíjet osobnost a aktivně využívat volný čas. Program založil v roce 1956 princ Philip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty. Od té doby se do něj zapojilo na 6 milionů mladých lidí ve více než 120 zemích celého světa. Mladí lidé se v rámci Programu zdokonalují v rekreačním sportu a praktických dovednostech, pomáhají ostatním a podnikají společnou expedici.

Do soutěže Brána k druhým se přihlásili několika rozsáhlými aktivitami: organizovali pomoc při údržbě opuštěného kostela ve Vrchní Orlici v Orlických horách, využili programu ThinkBig a získali finance na svůj projekt „Obnova zeleně kolem silnice E14 v obci Borek“, kdy vysazovali stromy a pásy keřů kolem domů a veřejných prostranství a konečně se zúčastnili projektu „Jamování nápadů“, jehož cílem bylo zlepšit vztahy v místní společnosti a vylepšit rozvoj města; jejich dílčí projekt na téma zavedení turistických informačních tabulí pro návštěvníky Českých Budějovic a zavedení bezplatné průvodcovské služby pro zahraniční turisty zaujal nejen veřejnost, odbornou porotu, ale i úředníky z magistrátu města a byl vyhodnocen jako nejlepší projekt.

___________________________________________________________________________

 

Ekokřečci

Přírodovědný kroužek při gymnáziu České Lípa, který v plné síle čítá patnáct kluků a děvčat. V letošním roce oslaví přírodovědný kroužek Ekokřečci 10 let existence, a to velmi úspěšné: Devětkrát se probojovali do národního kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list. V letošním roce s přehledem vyhráli kolo krajské a opět postoupili do kola národního, kde se umístili na třetím místě. Kroužek spolupracuje se všemi CHKO, s nimiž Česká Lípa sousedí – tedy s Kokořínsko, Lužické hory, České středohoří a Labské pískovce.

Porota soutěže Brána k druhým u nich ocenila velice široký záběr aktivit navíc spojených s kvalitní odbornou přípravou: jde o řadu úklidových aktivit v chráněných krajinných oblastech, program Recyklohraní zaměřený na likvidaci baterií a vysloužilých elektrospotřebičů, sázení stromečků, likvidaci buřeně, která ohrožuje mladé porosty, organizaci Dne Země se spoustou osvětových programů pro vrstevníky, přikrmování ptáků nebo vytváření hnízdních podpor pro včely samotářky.

 

Karpatskou stezkou

Tým vystupující pod tímto označením se dal dohromady na mezinárodním táboře – workcampu – který začátkem letošního léta organizovali v kraji Nikoly Šuhaje poblíž Koločavy na Podkarpatské Ukrajině Hnutí Brontosaurus spolu s Hnutím Duha Jeseníky a ukrajinskou organizací Karpatské stezky. Celého téměř třínedělního workcampu se účastnilo 25 mladých lidí od nás a ze Španělska. Hnutí Brontosaurus je tradičním sdružením pro mladé lidi, které je zaměřené na podporu přírody a vyváření správného vztahu k ní.

V soutěži Brána k druhým byl tým oceněn za vyznačení 75 kilometrů turistických tras kolem Koločavy a Volovce, čímže se téměř podařilo dokončit transkarpatskou magistrálu, tedy červenou značku, která se táhne přes celé ukrajinské Karpaty od hranic s Polskem a Slovenskem až na hranice s Rumunskem. Kromě toho tito dobrovolníci v Národním parku Syněvyr vysbírali téměř 50 pytlů odpadků, další černé skládky zlikvidovali v okolí Volovce a Koločavy. Po celou dobu bydleli u tamních vesničanů, a tak mohli nejen pocítit jejich kulturu, ale současně mezi nimi i vést určitou osvětu, jak se dobrovolnickou činností a zodpovědným jednáním dá budovat občanská společnost.

___________________________________________________________________________

 

Tangramáci

Dužina (oddíl) občanského sdružení Duha, moderní celorepublikové organizace dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, která má zhruba 4 500 tisíce členů. Zaměřujeme se na organizování rozličných projektů pro mladé lidi, přičemž podporujeme jejich kreativitu a aktivní zapojení nejen při průběhu, ale i v přípravě a vyhodnocení projektů. Projekty Tangramáků jsou zaměřeny na národní kulturu, historii, fotografování, lidové zvyky a tradice, ruční práce (např. keramika, malování na hedvábí), hudbu, tanec, poznávání přírody, sportovní aktivity atd. Dále je pro ně typické, že se zajímají o cizí jazyky, o setkávání a navazování přátelství s jinými lidmi z evropských zemí, poznávání kultury, tradic a zvyků jiných národů, snaží se o odbourávání bariér mezi národy, o pochopení jeden druhého.

Do svých akcí se snaží zapojit také zdravotně a sociálně handicapované členy. Vytváří tzv. integrované skupiny, které jsou přínosem jak pro handicapované, kteří tak naváží nové kontakty s vrstevníky, tak i pro ostatní, kteří se učí, jak těmto lidem pomáhat, jak s nimi žít a často se zbavují předsudků vzniklých z neznalosti a izolace postižených mladých lidí. Právě jedním z takových projektů zaujali porotu soutěže Brána k druhým. Pěti členný tým vytvářel pět měsíců z kvalitního  textilního materiálu hračky pro nevidomé děti. Tyto hračky měly různé didaktické prvky, aby se děti naučily zapínat knoflíky, vázat tkaničku apod. Tento projekt byl podpořen programem Mládež v akci, jehož je NIDM garantem prostřednictvím České národní agentury Mládež.

                   Foto: NPI ČR

 

 

ROZHOVOR S ERIKEM TABERYM

Stavět na pravdě a mít rád lidi

Uzávěrka 1. ročníku soutěže Brána k druhým je tady. V životě se vždy najdou adrenalinoví opozdilci, kteří se přihlašují na poslední chvíli, a naše soutěž v tom není žádnou výjimkou. Už teď je ale zřejmé, že ačkoliv se možná přihlásilo o něco méně kolektivů, než organizátoři očekávali, překvapující je pestrost všech skupin, oddílů a part, jejichž členové se chtěli do soutěže zapojit nebo zaujali někoho ze svého okolí natolik, že si ten někdo vyhledal webové stránky soutěže a věnoval svůj čas ne zcela jednoduché přihlašovací proceduře. Kdo všechno se tedy odhodlal vstoupit do Brány k druhým? Studenti gymnázia, dobrovolníci ze známých i méně známých organizací, děti z DDM, skauti, ochránci přírody, rybáři, divadelníci a další. Co všechno udělali pro své okolí, to vám v této chvíli ještě nebudeme prozrazovat. Je ale nepochybně skvělé, že jsou členy právě té svojí party, která jim pomáhá určovat správný životní směr. Také novinář Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt, který je jedním z patronů soutěže a členem poroty, si jako kluk našel tu svoji správnou partu.

Vy jste byl jako kluk členem skautského oddílu. Co členství v něm znamenalo pro váš život celkově a co konkrétně pro vaši nynější profesi?

Znamenalo to hodně. Především zábavu, hodně dobrých kamarádů, bez nadsázky dobrodružství. Asi to, co si přeje každý kluk. Pro moji práci to také znamenalo dost. Tam jsem se svým způsobem poprvé choval i trochu jako novinář. Třeba jsem do kronik zanášel reportáže z toho, co jsme zažili a viděli. Byla to škola i v jednání s lidmi, a později i ve vedení lidí. Vždy mě fascinovala historie skautingu, přes kterou jsem se více dostával i k historii celé země. A v neposlední řadě snaha řídit se nějakými hodnotami. To všechno mělo na mě vliv.

Co vám dává novinařina a co dáváte vy jí? A čím je pro vás svět médií přitažlivý?

Je to nejhezčí práce, kterou si umím představit. Nikdy není stejná, stále se něco děje. Má v sobě společenskou odpovědnost i zvídavost. Baví mě snažit se chápat události, vědět, proč se to či ono odehrálo a pak to sdělovat veřejnosti. Je skvělé, že za to ještě můžu být placen. Na oplátku novinařině dávám čas, který je nepochybně nadstandardní. Stejně jako míra energie.

A jak podle Vás působí současná média na děti a dospívající?

To je velmi těžká otázka a chtělo by to asi nějaký výzkum. Média v mnoha ohledech plní svou roli při odhalování nepravostí. Nicméně mi přijde škoda, že se stále méně objevuje psaní v kontextu. Jsou události, kterým lze porozumět pouze tehdy, když se odvypráví v souvislostech. A jak ubývá seriózních médií, ubývá i takového psaní.

Potřebujete pro vaši práci odvahu? Dají se vůbec při novinářské práci hájit nejvyšší skautské hodnoty Pravda a Láska?

Myslím, že odvaha není až tak moc třeba. Nepatřím k těm, co přehánějí vyprávění o tom, jak je to těžké povolání. Musíte spíše vědět, co chcete. Musíte mít srovnané své ambice, abyste nechtěli z informování přejít k ovlivňování. Z tohoto pohledu jsou zmiňované hodnoty asi nejdůležitější. Novinář má vždy stavět na pravdě a zároveň by měl mít lidi rád, protože jim svým způsobem slouží. Což se samozřejmě lehce řekne, ale ne vždy to jde snadno naplnit.

Má podle vás v dnešní době ještě smysl skautský příkaz každodenního dobrého skutku?

Určitě, už proto, že vám neustále připomíná, že nemáme myslet jen na sebe. To, že se každý den nepodaří, nevadí. Důležité je vědět, že by o to měl člověk usilovat.

V čem a jak by bylo podle vás zapotřebí v dnešní době podporovat děti a mládež?

Když bych to měl shrnout, tak je třeba neustále rozvíjet otevřenost. Aby se lidé nebáli jinakosti, aby byli otevření jiným názorům, kulturním vlivům. Aby vnímali tu obrovskou výhodu otevřené Evropy, jejíž jsme součástí. Když se otevřenost spojí s kritickým myšlením, je to podle mě ideální kombinace.

Co pokládáte v současné době za zvlášť potřebné pro rozvoj občanské společnosti?

Asi bych navázal na tu otevřenost. Stále se tu hodně staví bariéry, i když se to pomaličku zlepšuje. Stát, úřady a politici by měli chápat, že občanská společnost je nejzásadnější spojenec. Bez něj nemůže žádný stát fungovat.

Co říkáte na názor „hlasu lidu“: Stejně s tím nic nenadělám? Stejně si udělají, co budou chtít?

Já mu nerozumím. Kdybych si to řekl, bral bych to, že jsem selhal. Já přeci nejsem odpovědný za jednání druhých, ale jsem stoprocentně odpovědný za jednání své. I kdyby se všichni rozhodli zapálit les, neznamená to, že půjdu také. A podobně je to ve vztahu ke společnosti či politice. Každý by si měl říct, že svět závisí jen na něm. A nebude daleko od pravdy. A mohu vám ze své zkušenosti říct, že nic neslyší špatní politici raději, než větu „já s tím nic nenadělám“. Jim se slabí občané hodí.

Proč jste se rozhodl stát se patronem naší soutěže Brána k druhým?

Považuji za dobré, když se mladí lidé dobrovolně snaží pomáhat. A jsem rád, když u toho aspoň trochu mohu být.

Děkuji za rozhovor.

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

Děti do 18 let CELKEM
1.    Ekokřečci – přírodovědný kroužek při Gymnáziu Č. Lípa 135
2.    Studenti Gymnázia J. V. Jirsíka Č. Budějovice 124
3.    Veverky a Veverčáci Junák Opočno 119
4.    Studentský dobrovolný klub ADRA – Frýdek-Místek 114
5.    Včelojedi ČSOP Vlašim 109
6.    Strážkyně přátelství Junák Šumperk 108
7.    Rybářský kroužek Lipovci Karviná 94
8.    Školní klub Kolín 85
9.    Debrujáři týmy – Všetuly 75
10. Nadační fond Jamiro 47
Dospělí nad 18 let
11. Tangramáci – Duha Praha 128
12. Karpatskou stezkou – Brontosauři Brno 122
13. o.s. Fantazáci – Jeřišno u Chotěboře 116
14. Klub přátel Lukova – Brontosauři Lukov 110
15. Dobrovolníci DDM Mladá Boleslav 97
16. Mladý okrašlovací klub – Rezekvítek – Lipka 95

 

 

 

 

 

Naši partneři