11. ročník

Začíná 11. ročník Brány k druhým

Hlavním cílem přehlídky, kterou vyhlašuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let.

Betlémské světlo – Bantuové Lanžhot

INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přehlídky se může zúčastnit jakákoliv skupina (např. oddíly, kroužky, kluby, družiny i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období od 1. 11. 2021 do 15. 11. 2021 vykonala (nebo vykoná) ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní – pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o přírodu nebo třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou tvořivostí radost druhým (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).

Vyplněný přihlašovací formulář můžete zasílat průběžně, nejpozději však do 30. listopadu 2022 na adresu vlastimil.jura@crdm.cz.

Naši partneři