12. ročník

„Všichni sedíme ve velkém divadle světa:
cokoli se zde děje, dotýká se všech.“
Jan Amos Komenský

12. ročník Brány k druhým

Hlavním cílem přehlídky, kterou vyhlašuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let.

INFORMACE K VYHODNOCENÍ 

Úspěšní účastníci v kategorii Dětí do 15 let:

 • Band Of Brothers –  Pomoc ukrajinským vojákům
 • Dětský domov Tuchlov – Ukliďme Česko, dárky pro pacienty
 • ZŠ Kbely – Obejmi hrou
 • MŠ Čáslav – péče o kameny zmizelých, pomoc městu
 • YMCA Plzeň  –  dárky pro děti, podpora rodin uz Ukrajiny
 • ZŠ Stoliňská – Noc s Andersenem
 • SVČ TYMY Holešov
 • ZŠ Lesní Liberec –  Bílá pastelka
 • Centrum integrace dětí, Lyšajové – pomoc přírodě
 • ZŠ Stoliňská – Světýlka
 • ZŠ Spořice – Dobrodružina
 • Pionýrská skupina Hrádek – zorganizování sbírky pro maminky
 • ZŠ Stoliňská – Morana

Úspěšní účastníci v kategorii Mládež do 18 let

 • Slezské gymnázium Opava – Ukrajina
 • Gymnázium Ústí nad Labem – Den dobra
 • Studentský parlament Gymnázia na Zatlance – Vaření
 • Slezské gymnázium Opava – hendikepovaní
 • Obchodní akademie Přerov – filmáci
 • Střední průmyslová škola dopravní Plzeň
 • Slezské gymnázium Opava – Eliška
 • Pionýrská skupina Holešov – organizace Sedmikvítku a Porty
 • Parlament mládeže Mladá Boleslav – kulaté stoly s vedením města
 • Studentský parlament Gymnázia na Zatlance – koncert
 • Studentský parlament Gymnázia na Zatlance – Slunce
 • Obchodní akademie Přerov – kabelky
 • Obchodní akademie Přerov – žirafy

Úspěšní účastníci v kategorii Dospělí do 26 let

 • Buď Čech, buď láska! – podpora Ukrajiny a informační gramotnosti
 • Talnet –  organizační zajišťování systému pro nadané studenty
 • Brontosaurus Rozruch
 • Help for Pets – zajištění sbírky pro opuštěné kočky na Ukrajině

Zástupci týmů uvedených oranžovou barvou jsou pozváni na závěrečné setkání do Prahy, které proběhne v pondělí 8. dubna v Brožíkově sálu Staroměstské radnice v Praze 1.

Celkový přehled úspěšných týmů ročníku 2023 je zde.

Úspěšným absolventem ročníku Brány k druhým je každý tým, který hodnověrně doložil prospěšné aktivity v daném období. Takovém týmu také bude náležet Pamětní list pro úspěšného účastníka.

Naši partneři