2. ročník

Ohlédnutí za 2. ročníkem

Hlavním cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let.

 

 

 

 

OCENĚNÉ TÝMY

Kategorie děti do 18 let

Mladí ochránci přírody Včelojedi, ZO ČSOP Vlašim

Během roku pořádají akce zaměřené zejména na ochranu přírody v místě, ve kterém žijí – úklid parku ve Vlašimi, vypouštění vyléčených zvířat ze záchranné stanice, zajištění dětských stanovišť při výlovu rybníka, výroba krmítek, výsadba stromů, sběr suchých plodů pro zvířata atd.

Dobrovolnice ze Střední zdravotní školy ve Frýdku-Místku

Žákyně SZŠ docházejí do Hospice ve Frýdku-Místku, kde se věnují klientům a zajišťují zejména jejich sociálně-psychologické potřeby. V letošním roce získali z nadačních zdrojů finanční podporu na vybavení výtvarné dílny v hospici a díky tomuto projektu spolupracují i s dalšími podobně zaměřenými dobrovolníky v České republice.

Turistický oddíl Bantuové při Masarykově základní škole Lanžhot

Organizují akce pro veřejnost jako je slavnost světel na začátku ad

ventu a podzimní dětský den pro děti, sázejí stromky a čistí cesty o

d odpadků. Zapojují se do celorepublikového projektu Betlémské světlo a pořádají vánoční zdobení stromku v lese.

Kategorie mládež nad 18 let

Tým povodňové pomoci Junák-svaz skautů a skautek České republiky

Na počátku letošních červnových povodní zkoordinovali skauty a skautky s cílem účinně pomáhat těm, kteří byli povodněmi zasaženi. Vytvořili propojující portál www.povodnovapomoc.cz  a tři týdny provozovali povodňovou kancelář a krizovou linku. Během této doby zaregistrovali celkem 1277 dobrovolníků, kteří odpracovali desetitisíce hodin dobrovolné práce.

Občanské sdružení Fantazáci, projekt Povídej mi …, Jeřišno u Chotěboře

Skupina mladých lidí navštěvovala seniory v domovech pro seniory i v domácnostech a zapisovali jimi vyprávěné příběhy. Příběhy zpracovali a vydali v knižní podobě s ilustracemi dětí ze ZUŠ v Havlíčkově Brodě a v Chotěboři. Získali finanční prostředky na tisk 100 ks těchto publikací a ty věnovali seniorům i dalším spolutvůrcům knížky při slavnostním předvánočním setkání.

 

Rozhovor s patronem soutěže Vladimírem Kořenem

Soutěž Brána k druhým je určená pro party, skupiny či oddíly dětí a mladých lidí, které pod vedením někoho zkušenějšího vykonaly v období od 1.9. 2012 do 31. 8. 2013 něco prospěšného pro ostatní, nabírá obrátky. A protože je u nás často zvykem mít sice dobrý úmysl, ale nechávat věci na poslední chvíli, rozhodli se pořadatelé soutěže (odbor pro mládež MŠMT a Národní institut dětí a mládeže) dát šanci i těm, kteří pro samé odkládání nakonec původní termín uzávěrky nestihli, a prodloužit jej až do 30. září 2013. Takže pozor – ještě stále máte příležitost přihlásit se a dát světu vědět o tom, že se děje i spousta správných věcí, že existuje řada nezištných mladých lidí se srdcem na pravém místě, schopných pracovat v týmu vrstevníků a odhodlaných za tento tým hrát.

Jedním z patronů 2. ročníku soutěže se stal Vladimír Kořen, populární televizní redaktor a moderátor, který v současné době věnuje své síly starostování v Říčanech. Ten spolu s dalšími osobnostmi bude v říjnu soutěžící týmy hodnotit. Vladimírovi jsme položili několik zvědavých otázek:

Jaké jsou podle Vašich zkušeností dnešní děti? Co Vám dělá v souvislosti s nimi největší radost a co největší starost?

Myslím, že jsou dnešní děti úplně stejné jako ty dřívější. Rády si hrají, mají otevřené oči a často se smějí. Trochu si někdy nechávají utéct čas při televizi a počítačích, na druhou stranu jim právě technika dává přehled, jaký my neměli. Radosti a starosti? Mám radost z toho, jak děti dokážou pomáhat druhým. Byl jsem na mnoha akcích, koncertech nebo představeních, kdy děti hrály pro dobro svých kamarádů i celého světa. A starost mám o svět jako celek. Nějak jsme jako lidé přerostli sami sebe a možná jsme přerostli celou ze

měkouli. Ale za to děti nemůžou.

Jste starostou. Existují u vás ve městě problémy, které by mohly pomoci řešit děti, mladí lidé a jejich sdružení?

No určitě. A pomáhají. U nás v Říčanech kupříkladu se děti a studenti rozhodli spolupodílet na beneficích. Hrají na sbírkách za vybudování stacionáře pro starší a nemohoucí spoluobčany. Pomáhají se zelení, starají se o park. Chceme udělat město hezčí a teď připravujeme plochy, kde by mohly děti malovat po zdech.

Jakou Vy máte vlastní zkušenost ze života v oddíle nebo v partě?

My jsme měli v Teplicích skvělý život. Na základce jsme vymýšleli nejrůznější klukoviny, stavěli jsme bunkry a neustále jsme něco řešili. Na chatě u řeky Ohře jsme byli rozdělení do dvou táborů, které dělila právě řeka. Těch dobrodružství bylo nepočítaně, od nočních útoků po skvělé táboráky při chytání ryb. Dokonce jsme si udělali skvělou a nenápadnou zemljanku, dva metry pod zemí, v přírodě jsem byl pořád. Na gymnáziu už bylo míň času, tam jsme zase organizovali společenské akce – Majálesy, točili jsme filmy…. Jak vidíte, byly to tak silné zážitky, že si je pamatuji dodnes.

Zapojujete se dnes nějak do práce s dětmi?

Ale ano, jenže času je málo. Teď hlavně pomáhám s šachovým oddílem a projektem Figurková školička. Dříve jsem vedl rybářský nebo filatelistický kroužek. Sám mám tři děti, tak je živo.

Proč jste přijal nabídku být jedním z patronů soutěže Brána k druhým?

Myslím, že jde o správnou věc. A správné věci je potřeba podpořit J.

Ptala se Svatava Šimková

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

Děti do 18 let
1.    Včelojedi ČSOP Vlašim
2.    Dobrovolnice ze SZŠ ve Frýdku-Místku
3.    Turistický oddíl Bantuové – 4 aktivity
4.    Veverky a Veverčáci Junák Opočno
5.    Dětský parlament Vsetín
6.    6. třída MŠ a ZŠ Deblín
7.    Hostitelští sourozenci a spolužačka – AFS
8.    Jamiro Újezd u Brna
9.    Školní klub Kolín
Dospělí nad 18 let
10. Junák – Povodňová pomoc
11. o.s. Fantazáci – Jeřišno u Chotěboře
12. Mládež Hluk

 

Naši partneři