4. ročník

Ohlédnutí za 4. ročníkem

Hlavním cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let.

 

 

 

 

OCENĚNÉ TÝMY

Kategorie děti do 18 let

Spirála života Prostějov 

Tým těch nejmenších ze školní družiny dlouhodobě spolupracuje s domy s pečovatelskou služnou a s Centrem sociálních služeb v Prostějově, kde pro jejich babičky a dědečky vymýšlejí různé společné aktivity. V uplynulém školním roce to byla zejména literárně – výtvarná soutěž Moje oblíbená hračku – do níž babičky a dědečkové přispívali svými výtvory. Na oplátku jim děti připravují svoje dárky, hrají s nimi společně hry a pořádají pro ně představení.

 

Masařky – žákovský parlament Základní školy Tomáše G. Masaryka v Blatné 

Tento aktivní žákovský parlament, složený ze zástupců všech tříd (tady máme jen jejich reprezentativní výběr) celoročně podporují dětí z Azylového domu v Husinci a také pejsky z se psího útulku Sírius. Navíc pravidelně organizují doučování těch, kteří mezi jejich spolužáky potřebují pomoct.

 

Ekotým Základní školy Josefa V. Sládka ve Zbirohu 

Tyto děti organizují aktivity týkající se ochrany přírody a charity. Vybraly a věnovaly tvrdé pečivo pro zvířata ve spřátelené Záchranné stanici živočichů v Rokycanech. Jako novinku uskutečnily Vánoční bazárek, do kterého žáci školy věnovali nejen stovky pěkných hraček, se kterými si už nehrají, ale i mnoho dárků. Žáci hračky ve svém volném čase roztřídili a vybrali z nich 200 plyšáků pro Domov Zvíkovecká kytička, který se stará o klientky s mentálním postižením. Jejich pomoc letos dosáhla prostřednictvím kamarádů i k mořským želvám na Borneu nebo zoborožcům z Filipín. Z knížek a časopisů, které zachránili před vyhozením, vybudovali ve škole čítárnu. A ještě pomáhají svými znalosti mladším dětem.

CENA POROTY

Koprovka – žákovský sociální minipodnik

Založilo ho 6 žáků 8. a 9. tříd Základní škola Floriána Bayera v Kopřivnici. V činnosti svého minipodniku se zaměřili na společné vzdělávání a setkávání se seniory, prarodiči a rodiči. Filmovou kavárnou zaměřenou na podporu Fair Trade produktů a keramickými výrobky vydělali přes 1000 Kč na projekt Postavíme školu v Africe. Pro své vrstevníky uspořádali praktickou soutěž o zdravém životním stylu a turnaj ve stolním tenisu.

Kategorie mládež nad 18 let

Demagog.cz – Masarykova univerzita Brno 

Dlouhodobě veřejnosti dávají reálný obraz toho, jak čeští politikové pracují s fakty, v čem jsou jejich vyjádření v souladu se skutečností, a kde naopak ne. To je důležité nejen v době předvolebních kampaní a diskuzí, ale průběžně zejména u témat, která svádějí k populismu. Typickým příkladem je téma uprchlíků, kterému se momentálně zvlášť věnují.

 

Nezevli jen tak 

Jsou skupinou mladých lidí usilujících o zlepšení veřejného prostoru skrze drobné zásahy vzniklé ve spolupráci s místními občany. Organizují workshopy pro studenty architektury na pomoc vesnicím a městům. Dávají tak studentům možnost reagovat na skutečné problémy a uplatnění vlastního přístupu. Občanům pak nabízejí příležitost zapojit se do rozhodování o dění v jejich okolí a náhled do procesu navrhování.

Celkové hodnocení ke stažení (ve wordu) je pod odkazem níže:

 Brána k druhým 2015 – celkové hodnocení

 

Foto: NPI ČR

 

Naši partneři