Filtrace: Zrušit filtraci

PŘEKONAT OSTYCH A JÍT DO TOHO

Jak jste se dostala k práci vychovatelky? Moje maminka pracovala jako učitelka v mateřské škole a po doplnění vzdělání začala pracovat jako vychovatelka. Od čtrnácti...

JAK DĚTI ZAUJMOUT A ZVEDNOUT JE OD POČÍTAČŮ ANEB ŠKOLA (DESKOVOU) HROU

Mohu se zeptat, jak jste se dostal k deskovým hrám? Vlastně jako malý kluk, když jsem s rodiči trávil prázdniny na chatě a stal jsem...

NAŠE MOTTO: ZDRAVÁ ŠKOLA − ŠKOLA PRO VŠECHNY

Jak se ve vaší škole daří začleňovat děti handicapované, autisty, děti s ADHD apod. do kolektivu školní družiny či školního klubu? Naše škola se žákům...

BEZPEČNÉ KLIMA V DRUŽINĚ A ŠKOLNÍM KLUBU

Jak dosáhnout bezpečného klimatu v družině a školním klubu prostřednictvím netradičních technik Mgr. Bára Polívková, lektorka, mentorka, koučka a koordinátorka, se s námi podělila o...

JANA DEDUCHOVÁ: MOJE PRÁCE JE I MÝM KONÍČKEM

Pracuje jako vychovatelka ve školní družině ZŠ a MŠ v Mníšku u Liberce. Požádali jsme ji, aby napsala několik slov o své profesní cestě, která...

REFORMA FINANCOVÁNÍ Z POHLEDU ŠKOLNÍCH DRUŽIN

Ke změně systému financování dochází v souvislosti s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve...

FORMOVÁNÍ OSOBNOSTI MLADÝCH LIDÍ NEPROBÍHÁ JEN V LAVICÍCH

Jako rodiče i pedagogové si často klademe otázku, jaká je dnešní generace dětía mladých lidí – generace žijící v relativním blahobytu, s široce otevřenými materiálními i...

Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů

Ve dnech 1. – 2. června 2018 se uskuteční Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů. Proběhne v prostorách Středního odborného učiliště...

Brána k druhým po šesté

V závěrečném roce projektu Klíče pro život (ten řešil systémové uchopení neformálního vzdělávání v naší zemi) vznikla soutěž Brána k druhým. Jejím smyslem bylo poukázat na to, že děti a mladí...

Brána k druhým: výsledky 6. ročníku

Celkové hodnocení soutěžních týmů 6. ročník soutěže Brána k druhým Děti do 18 let Název týmu Počet bodů 1. Eskadra Ostrava – Junák – český...

Naši partneři