Filtrace: Zrušit filtraci

Poradenství a informační semináře v každém kraji

Máte dotaz k inkluzi? Potřebujete konzultaci nebo radu? Obraťte se na Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání. Fungují na všech krajských pracovištích Národního institutu...

PODPORA SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PEDAGOGICKÉ PRAXI

www.inkluzevpraxi.cz V rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi jsme spustili nové webové stránky pro pedagogy, rodiče a veřejnou správu www.inkluzevpraxi.cz. Naleznete zde kontakty...

Stříbrné pásmo

Bc. Romana Bursová ZŠ a MŠ Tupolevova, Praha 9 Využití odpadového materiálu − kotoučky z lepenek Pranostika na duben − Na svatého Jiří vylézají hadi...

UKÁZKY PRACÍ VYCHOVATELEK OCENĚNÝCH NA VÝSTAVĚ VÝROBKŮ NA CELOSTÁTNÍM SEMINÁŘI 2017

místo − Soňa Černá Školní družina při ZŠ Polabiny 2 Tvořivou dílnu vedu v naší školní družině již devátým rokem. Děti moc rády vyrábějí. Pracujeme...

PŘEKONAT OSTYCH A JÍT DO TOHO

Jak jste se dostala k práci vychovatelky? Moje maminka pracovala jako učitelka v mateřské škole a po doplnění vzdělání začala pracovat jako vychovatelka. Od čtrnácti...

JAK DĚTI ZAUJMOUT A ZVEDNOUT JE OD POČÍTAČŮ ANEB ŠKOLA (DESKOVOU) HROU

Mohu se zeptat, jak jste se dostal k deskovým hrám? Vlastně jako malý kluk, když jsem s rodiči trávil prázdniny na chatě a stal jsem...

NAŠE MOTTO: ZDRAVÁ ŠKOLA − ŠKOLA PRO VŠECHNY

Jak se ve vaší škole daří začleňovat děti handicapované, autisty, děti s ADHD apod. do kolektivu školní družiny či školního klubu? Naše škola se žákům...

BEZPEČNÉ KLIMA V DRUŽINĚ A ŠKOLNÍM KLUBU

Jak dosáhnout bezpečného klimatu v družině a školním klubu prostřednictvím netradičních technik Mgr. Bára Polívková, lektorka, mentorka, koučka a koordinátorka, se s námi podělila o...

JANA DEDUCHOVÁ: MOJE PRÁCE JE I MÝM KONÍČKEM

Pracuje jako vychovatelka ve školní družině ZŠ a MŠ v Mníšku u Liberce. Požádali jsme ji, aby napsala několik slov o své profesní cestě, která...

REFORMA FINANCOVÁNÍ Z POHLEDU ŠKOLNÍCH DRUŽIN

Ke změně systému financování dochází v souvislosti s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve...

Naši partneři