Legislativa

 

Na otázky odpovídá RNDr. Milan Macek, CSc. ředitel Obchodní akademie Vinohradská. Spoluautor celé řady návrhů zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem pro oblast školství. Publikační a lektorská činnost na téma vnitřních a vnějších právních vztahů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, zejména příspěvkových organizací, včetně pracovně-právních vztahů pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců. Dlouholetý lektor pro oblast školské legislativy v akreditovaných kurzech NPI.

Naši partneři