Klíče pro život

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže realizovalo od dubna  2009 do února 2013 národní projekt s názvem:  Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Hlavním cílem projektu bylo posílit celoživotní vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží a zkvalitnit systém pro udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání. Projekt přispěl  k popularizaci a zvýšení povědomí veřejnosti o práci s dětmi a mladými lidmi. Hlavní cílovou skupinou byli pracovníci ve střediscích volného času (SVČ), školních družinách (ŠD), školních klubech (ŠK) a nestátních neziskových organizacích (NNO) v celé České republice. Jedná se o pedagogy volného času, vychovatele i dobrovolníky pracující s dětmi a mladými lidmi do 30 let v jejich volném čase.

Základem projektu Klíče pro život, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, jsou dva strategické dokumenty: Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007–2013 a Strategie celoživotního učení ČR. Díky úspěšné realizaci projektu došlo k naplňování mnoha resortních cílů těchto koncepčních materiálů. Projekt také významně přispěl k naplňování evropských klíčových dokumentů v oblasti neformálního vzdělávání (EU Youth Strategy a Evropa 2012).

Aktivity v projektu byly rozděleny do celkem sedmi oblastí, tzv. klíčových aktivit, které napomáhaly dosažení systémových změn v prostupnosti počátečního, dalšího a celoživotního vzdělávání a dále v prostupnosti formálního, neformálního vzdělávání (včetně zájmového) a informálního učení. Na projekt Klíče pro život navazuje od října 2013 národní projekt K2 – Kvalita  konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání, který rozvíjí oblast zvyšování kvality fungování organizací neformálního vzdělávání a uznávání neformálního vzdělávání.

Cesty k uznávání

Děti v ringu dnešního světa

Kompetence v neformálním vzdělávání

Pedagog = manažer

Pedagogické střípky

Pedagogické střípky II

Pedagogické střípky III

Sada minimálních kompetenčních profilů

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe II

SEN – Sebeevaluační nástroje

Změna je život

Změna je život II

Změna je život III

Naši partneři