Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového (FNV)

Projekt je zaměřen na poskytování metodické podpory školám a organizacím neformálního vzdělávání (včetně zájmového) pro efektivní vzájemnou spolupráci a propojování vzdělávacích aktivit obou oblastí.

Systém metodické podpory je postaven na fungování sítě center kolegiální podpory při krajských pracovištích NPI, která svojí odbornou činností podporují výměnu zkušeností v oblasti propojování formálního a neformálního vzdělávání. Centra metodicky podporují spolupráci pedagogů a pracovníků neformálního vzdělávání (včetně zájmového), kteří společně tvoří vzdělávací programy pro děti a žáky zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí. Metodická podpora se zaměřuje na:

  • supervizi procesu tvorby vzdělávacích programů ve všech jeho fázích (návrh, realizace, ověřování a výstupy vzdělávacího programu),
  • na pořádání akcí pro cílovou skupinu (workshopy, tematická setkání a konference), jejichž cílem je poskytovat příležitosti pro síťování a vzájemné učení pedagogů a pracovníků neformálního vzdělávání (včetně zájmového) a vytvářet prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuzi, čerpání inspirace do práce i výuky, společné plánování a reflexi činností.

Centrum kolegiální podpory vzniklo v Praze, Brně, Plzni, Ostravě a Ústí nad Labem.

Více informací o projektu naleznete pod odkazem ZDE.

Naši partneři