Titul Obsah
Nápady – náměty – inspirace nejen pro vychovatelky školních družin Sborník žákovských výrobků ze školních družin a klubů s popisem potřebného materiálu a pracovního postupu.
Jitka Rydvalová, Jana Deduchová (NIDV 2019)
Metodika – kompetence, kvalita, kvalifikace, (sebe)koncepce Publikace byla vytvořena v projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání a je určena především pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží v nestátních neziskových organizacích.
Daniela Havlíčková (NIDV 2015)
Blýskání na časy? Publikace shrnuje výsledky výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání.
Svatava Šimková a kolektiv (NIDM 2012)
Cesty k uznávání Sborník příspěvků z konference k uznávání neformálního vzdělávání konané v roce 2011 v Praze za účasti předních odborníků z řad zaměstnavatelů, vzdělavatelů i státní správy.
Daniela Havlíčková, Hana Řádová (NIDM 2012)
Děti v ringu dnešního světa Publikace popularizuje výsledky výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let a je určena pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům v zájmovém a neformálním vzdělávání i širší veřejnosti.
Miroslav Bocan et. al. (NIDM 2012)
Já chci do oddílu Publikace pojednává o výsledcích výzkumu na téma: Zdroje informací a kritéria při výběru volnočasových aktivit.
Svatava Šimková (NIDM 2012)
Kompetence v neformálním vzdělávání Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.
Daniela Havlíčková, Kamila Žďárská (NIDM 2012)
Mít přehled Publikace slouží jako průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v České republice. Pomůže v orientaci v základních oblastech, ve kterých mladí lidé u nás nejčastěji hledají informace či radu.
Eli Geisslerová et. al. (NIDM 2012)
Olina – implementační příručka Příručka pro zavádění nástrojů řízení kvality v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání prostřednictvím systému Olina.
Pavel Brabenec, Tomáš Machalík a kolektiv (NIDM 2012)
Pedagog = manažer? Obsah a metody manažerského vzdělávacího programu Funkční studium určeného vedoucím pracovníkům školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací.
Jaroslav Jindra, Romana Michaela Michalíková (NIDM 2012)
Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život.
Petra Bláhová (NIDM 2012)
Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe Publikace představuje výběr vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe z oblasti neformálního vzdělávání.
Michaela Přílepková, Hana Řádová (NIDM 2012)
Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe II Publikace představuje výběr vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe z oblasti neformálního vzdělávání.
Hana Řádová (NIDM 2012)
Sborník souhrnných pozic v nestátních neziskových organizacích Publikace shrnuje pracovní pozice v NNO dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží a představuje minimální kompetenční profily pro tyto pozice doplněné o výčet měkkých kompetencí.
Hana Řádová (editor) (NIDM 2012)
SEN – Sebeevaluační nástroje Publikace provádí procesem poznávání kompetencí, které jednotlivci získávají při práci s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání, a představuje nástroje pro zhodnocení těchto kompetencí.
Pavel Trantina, Daniela Havlíčková (NIDM 2012)
Změna je život III Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží obhájených v roce 2012.
Kolektiv autorů (NIDM 2012)
Pedagogické střípky Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času.
Petra Bláhová (NIDM 2011)
Pedagogické střípky II Sborník metodik inkluzivní praxe volnočasové pedagogiky vypracovaných a obhájených účastníky II. ročníku Studia pedagogiky volného času.
Petra Bláhová (NIDM 2011)
Sada minimálních kompetenčních profilů Publikace představuje minimální kompetenční profily shrnující odborné kompetence pracovníků (zaměstnanců i dobrovolníků) na jednotlivých pozicích v NNO.
Kolektiv autorů (NIDM 2011)
Virtualita a realita Publikace obsahuje výsledky výzkumu na téma: Informovanost a participace mládeže na společenském a politickém dění a její zájem o tuto oblast.
Svatava Šimková (NIDM 2011)
Změna je život II Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží obhájených v roce 2011.
Kolektiv autorů (NIDM 2011)
Balů a Mauglí aneb „Můžeme být dítěti kamarádem?“ Souhrn výzkumu mentoringu v ČŘ popisuje cíle výzkumu, fáze vývoje, ukazatele kvality a rizika mentoringového vztahu, typy přístupů a jejich výsledky
Naděžda Tremlová, Jiří Zajíc (NIDM 2010)
Informační centra pro mládež v ČR Publikace pojednává o náplni činnosti, službách a o procesu národní certifikace kvality informačních center. Obsahuje adresář informačních center.
Kolektiv autorů NICM a REMIX (NIDM 2010)
Informační centra pro mládež v EU Publikace seznamuje s historií a současným stavem informačních a poradenských služeb pro mládež v Evropě a představuje dvě největší zastřešující organizace – ERYICU a Eurodesk.
Julie Čákiová a kolektiv (NIDM 2010)
Na křižovatce kultur aneb Romové, Vietnamci a Číňané mezi námi Publikace shrnuje výsledky výzkumu Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání.
Svatava Šimková, Jiří Zajíc (NIDM 2010)
Patříte mezi nás? Publikace pojednává o výsledcích výzkumu Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání.
Svatava Šimková, Jiří Zajíc (NIDM 2010)
Změna je život III Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží obhájených v roce 2010.
Kolektiv autorů (NIDM 2010)
Metodika pro podporu tvorby školního vzdělávacího programu Jednotlivé díly této metodiky obsahují náměty pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání ve školní družině, školním klubu a středisku volného času.
Jana Heřmanová (NIDM 2009)
Pohádkové vzdělávání 2 Kniha slouží k široké zájmové orientaci dětí, které se prostřednictvím tvořivých her postupně seznamují s nejrůznějšími druhy činností. Mohou jí využít učitelé a vychovatelé k naplnění volného času dětí.
Naděžda Kalábová (NIDM 2009)
Volnočasové aktivity Kniha se zabývá podporou a analýzou aktivit pro nadané a talentované děti a svou pozornost zaměřuje také na nabídku služeb na poli volného času a mimoškolních aktivit.
Joan Freemannová, Jitka Fořtíková (NIDM 2009)
Pohádkové vzdělávání Publikace nabízí nepestřejší dětské hry motivované pohádkami a příběhy, které rozvíjejí dětskou fantazii, tvořivost, myšlení, předvídavost, pobízí k malování a soutěžení.
Naděžda Kalábová (NIDM 2007)
Děti, vedoucí, volný čas Být vedoucím oddílu, kroužku, klubu, sboru, týmu, není jen funkce s oprávněním nosit na sobě stejnokroj a získaná vyznamenání. Jde o děti a jde o jejich výchovu v čase, který patří hlavně jim.
Bedřich Hájek, Jaromír Harmach (ICM MŠMT 2004)

Naši partneři