Družiny online

Lektorka: Mgr. Lucie Bačíková
Webinář Družení online je určen všem vychovatelkám a vychovatelům školních družin a školních klubů, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti týkající se využívání MS Teams.
Odkaz na webinář ZDE.

 

Chraňte se v kybersvětě!

Lektor: Ing. Alexandr Fales
Webinář zaměřující se na kybernebezpečí ve smyslu Kyberšikany, Kybergroomingu, Kyberstalking a Sextingu. Seznámíte se se stručným popisem a legislativou daného nebezpečí, formami a motivy, základními pravidly komunikace, desaterem obrany, a hlavně co dělat, když se dítě stane obětí.
Odkaz na webinář ZDE.

 

Zlobivé dítě, nebo dítě s ADHD?

Lektorky: PaedDr. Drahomíra Jucovičová, Mgr. Jaroslava Budíková

ADHD nebo-li syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou je neurovývojová porucha, za kterou dítě nemůže. Ale vždyť se většinou projevuje jako zlobivé dítě! Není to tedy pouze nálepka pro jeho nevhodné chování? Webinář bude věnován příčinám a typickým projevům ADHD a jejich rozlišení od klasického zlobení.

Odkaz na webinář ZDE.

 

Jak zvládat stres a konfliktní situace nejen v koronakrizi

Lektorka: PhDr., Mgr. Eva Burdová, MBA

V rámci webináře se seznámíme se základy duševní hygieny, pojetím a prevencí stresu, syndromu vyhoření, s cyklem konfliktů, jeho vývojem. Dojde i na sebepoznávání, sebereflexi na podkladě vlastního uvědomění. Podíváme se na to, jaké jsou způsoby řešení konfliktů dle TKI. Sami si můžeme uvědomit, který způsob máme tendenci preferovat. Popíšeme si strategie zvládání náročných komunikačních situací a techniky vedoucí ke zvládnutí konfliktů i stresu.

 Odkaz na webinář ZDE.

 

 

 

 

Naši partneři