V rámci webináře se seznámíme se základy duševní hygieny, pojetím a prevencí stresu, syndromu vyhoření, s cyklem konfliktů, jeho vývojem. Dojde i na sebepoznávání, sebereflexi na podkladě vlastního uvědomění. Podíváme se na to, jaké jsou způsoby řešení konfliktů dle TKI. Sami si můžeme uvědomit, který způsob máme tendenci preferovat. Popíšeme si strategie zvládání náročných komunikačních situací a techniky vedoucí ke zvládnutí konfliktů i stresu.

   Záznam webináře pod odkazem ZDE.

 

 

ADHD nebo-li syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou je neurovývojová porucha, za kterou dítě nemůže. Ale vždyť se většinou projevuje jako zlobivé dítě! Není to tedy pouze nálepka pro jeho nevhodné chování? Webinář bude věnován příčinám a typickým projevům ADHD a jejich rozlišení od klasického zlobení.

   Záznam webináře pod odkazem ZDE.

 

 

Naši partneři